Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Sierpień 2012 - spis treści

Lekką ręką

Kontroler prawdę ci powie?

Firma Wiktora P. ze zmiennym powodzeniem przystępuje do czterech, a czasem nawet do sześciu postępowań w miesiącu. Jedynie w gminie U. nigdy dotychczas nie wygrała, gdyż wszystkie trzy postępowania zostały unieważnione zaraz po otwarciu ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Ochrona osób i mienia

Zamawiający powinni pamiętać, że w przypadku zamawiania usług ochrony osób i mienia muszą wymagać od wykonawców posiadania koncesji na prowadzenie takiej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badania archeologiczne

Dobrze jest na terenie przyszłej inwestycji przeprowadzić archeologiczne badania rozpoznawcze. Ich koszt jest mniejszy niż koszt ewentualnego wstrzymania prac w razie wystąpienia stanowisk archeologicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Ratunek dla podwykonawców?

Zasady dotyczące regulowania zaległych płatności na podstawie uchwalonej ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace wynikające z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakupy centralne

Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne przez centralnego zamawiającego na przykładzie jednostek sądownictwa powszechnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pracownik czy wykonawca

Czy złożenie oferty przez wykonawcę, który jest jednocześnie pracownikiem zamawiającego, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zbyt kosztowna skarga do sądu

Skarga składana do sądu okręgowego ma służyć badaniu prawidłowości działania KIO, która orzeka często w sprawach dużej wagi. Jednak z racji wysokich kosztów, jakie trzeba w związku z tym ponieść, jest środkiem ochrony prawnej stosowanym niezwykle rzadko. Opłata za wniesienie skargi może bowiem wynieść nawet 5 mln zł.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Quasi-protest

Choć informacja o wykonaniu przez zamawiającego czynności niezgodnej z prawem nie ma dla niego wiążącego charakteru, jest jednak instytucją przydatną, gdyż pozwala mu naprawić ewentualne błędy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skąd się bierze zła jakość

Prawo zamówień publicznych jest po to, aby wygrać przetarg, a nie po to, aby dobrze wykonać przedmiot zamówienia. Czy ta, coraz częściej powtarzana opinia, jest słuszna?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta orientacyjna

Pojęcie oferty orientacyjnej pojawia się tylko w przypadku dynamicznego systemu zakupów. Jest to specyficzny rodzaj oferty, który w żaden sposób nie wiąże wykonawcy, ponieważ nie zawiera oświadczenia woli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy koncesja, kiedy ppp

Wokół partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji narosło wiele mitów, które zniechęcają do ich stosowania. Tymczasem, mogą być one efektywnie wykorzystywane przy realizacji bardzo różnorodnych zadań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji w orzecznictwie KIO

Jeśli zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest pewny czy będzie zamawiał określone dostawy lub usługi towarzyszące zamówieniu podstawowemu, może skorzystać z prawa opcji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie siwz

Kiedy zamawiający musi, a kiedy może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej, a także czy może ograniczyć wykonawcy wgląd do jej wersji papierowej lub w ogóle tego odmówić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Unijne traktaty

Pierwsze traktaty stanowiące podstawę prawną i organizacyjną funkcjonowania Unii Europejskiej powstały w latach 50. XX wieku. Od tego czasu wielokrotnie się zmieniały, dostosowując do sytuacji gospodarczej i politycznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leasing a zamówienia

Leasing jako sposób na finansowanie inwestycji jednostek publicznych zyskuje na popularności. Postrzegany jest jako atrakcyjna forma pozyskania funduszy, dzięki której samorządy mogą zakupić niezbędne dobra.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne