Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sierpień 2012 - spis treści

Lekką ręką

Kontroler prawdę ci powie?

Firma Wiktora P. ze zmiennym powodzeniem przystępuje do czterech, a czasem nawet do sześciu postępowań w miesiącu. Jedynie w gminie U. nigdy dotychczas nie wygrała, gdyż wszystkie trzy postępowania zostały unieważnione zaraz po otwarciu ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Ochrona osób i mienia

Zamawiający powinni pamiętać, że w przypadku zamawiania usług ochrony osób i mienia muszą wymagać od wykonawców posiadania koncesji na prowadzenie takiej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badania archeologiczne

Dobrze jest na terenie przyszłej inwestycji przeprowadzić archeologiczne badania rozpoznawcze. Ich koszt jest mniejszy niż koszt ewentualnego wstrzymania prac w razie wystąpienia stanowisk archeologicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Ratunek dla podwykonawców?

Zasady dotyczące regulowania zaległych płatności na podstawie uchwalonej ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace wynikające z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakupy centralne

Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne przez centralnego zamawiającego na przykładzie jednostek sądownictwa powszechnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pracownik czy wykonawca

Czy złożenie oferty przez wykonawcę, który jest jednocześnie pracownikiem zamawiającego, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zbyt kosztowna skarga do sądu

Skarga składana do sądu okręgowego ma służyć badaniu prawidłowości działania KIO, która orzeka często w sprawach dużej wagi. Jednak z racji wysokich kosztów, jakie trzeba w związku z tym ponieść, jest środkiem ochrony prawnej stosowanym niezwykle rzadko. Opłata za wniesienie skargi może bowiem wynieść nawet 5 mln zł.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Quasi-protest

Choć informacja o wykonaniu przez zamawiającego czynności niezgodnej z prawem nie ma dla niego wiążącego charakteru, jest jednak instytucją przydatną, gdyż pozwala mu naprawić ewentualne błędy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skąd się bierze zła jakość

Prawo zamówień publicznych jest po to, aby wygrać przetarg, a nie po to, aby dobrze wykonać przedmiot zamówienia. Czy ta, coraz częściej powtarzana opinia, jest słuszna?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta orientacyjna

Pojęcie oferty orientacyjnej pojawia się tylko w przypadku dynamicznego systemu zakupów. Jest to specyficzny rodzaj oferty, który w żaden sposób nie wiąże wykonawcy, ponieważ nie zawiera oświadczenia woli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy koncesja, kiedy ppp

Wokół partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji narosło wiele mitów, które zniechęcają do ich stosowania. Tymczasem, mogą być one efektywnie wykorzystywane przy realizacji bardzo różnorodnych zadań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji w orzecznictwie KIO

Jeśli zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest pewny czy będzie zamawiał określone dostawy lub usługi towarzyszące zamówieniu podstawowemu, może skorzystać z prawa opcji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie siwz

Kiedy zamawiający musi, a kiedy może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej, a także czy może ograniczyć wykonawcy wgląd do jej wersji papierowej lub w ogóle tego odmówić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Unijne traktaty

Pierwsze traktaty stanowiące podstawę prawną i organizacyjną funkcjonowania Unii Europejskiej powstały w latach 50. XX wieku. Od tego czasu wielokrotnie się zmieniały, dostosowując do sytuacji gospodarczej i politycznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leasing a zamówienia

Leasing jako sposób na finansowanie inwestycji jednostek publicznych zyskuje na popularności. Postrzegany jest jako atrakcyjna forma pozyskania funduszy, dzięki której samorządy mogą zakupić niezbędne dobra.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne