Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Lipiec 2012 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Próbka jest do próbowania

W galerii handlowej piękna hostessa rozdawała ulotki z napisem: „Sięgnij po próbkę – wypróbuj, a będziesz chciała więcej”. Do ulotki przylepiona była torebeczka kremu odmładzającego. Wypróbowałam. Po więcej wprawdzie nie sięgnęłam, ale próbka – jak zwykle – skojarzyła mi się z zamówieniami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej

Zasadnicze cechy dotyczące opisu przedmiotu zadania, które determinują właściwą podstawę prawną realizacji inwestycji w szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne w kontekście zamówienia publicznego oraz koncesji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szkolenie na kelnera/barmana

Wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w sektorze gastronomicznym sprawia, że urzędy pracy przeprowadzają coraz więcej szkoleń, np. na kelnera zaznajomionego z podstawową obsługą czynności barowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kto ma status zamawiającego

Czy działające na terenie Polski podmioty prowadzące działalność sektorową, ale kontrolowane przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W stronę oszczędności

Opublikowana przez Komisję Europejską strategia na rzecz elektronicznych zamówień publicznych zakłada pełne przejście na system e-zamówień do połowy 2016 r. Pozwala to osiągnąć spore oszczędności – czasu i pieniędzy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bat na nierzetelnych?

Jest bardzo prawdopodobne, że zapis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych okaże się sprzeczny z unijną dyrektywą klasyczną, gdyż zawiera znacznie szerszy zakres wykluczenia wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak udzielać zamówień uzupełniających

W ciągu trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego, które jest tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe. Taką ewentualność musi jednak przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i poinformować o tym potencjalnych wykonawców poprzez odpowiedni zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy brakuje przesłanek

Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie treści ogłoszenia

Choć prawo zamówień publicznych nigdzie nie porusza tej kwestii, to wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia w przetargu ograniczonym, a nawet żądać modyfikacji ogłoszenia w trybie odwoławczym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta dodatkowa

Zasady „dogrywki” między wykonawcami, którzy w postępowaniu, gdzie jedynym kryterium jest cena, złożyli oferty z taką samą ceną. W drugim podejściu mogą zaproponować znów taką samą cenę lub niższą, ale nigdy wyższą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rodzaje ogłoszeń

Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego przebiegu i wynikach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie protokołu

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi jeden z najważniejszych dokumentów sporządzanych przez zamawiającego w trakcie prowadzonej procedury. I co istotne – jego treść jest jawna.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak planować

Choć żaden przepis prawa zamówień publicznych nie nakazuje zamawiającemu tworzyć planu zamówień publicznych, to jednak dokument taki, o ile jest dobrze przygotowany, znacznie ułatwia wydatkowanie środków z budżetu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Marcin Meducki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Co i komu można ujawnić

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający – oprócz przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych – powinien mieć również na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy we wnioskach o dofinansowanie

Środki unijne na projekty drogowe dostępne są zarówno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak i programów regionalnych. Aby je jednak pozyskać, trzeba prawidłowo sporządzić wniosek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne