Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Sierpień 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Tytuł na gruncie

Niektórym zamawiającym wystarczy przeczytać zaledwie tytuł jakiegoś pracowania, by już bez czytania dalszej jego treści wcielać w życie płynące z niego rady. Nie zawsze jednak tytuł opracowania jest szczęśliwie dobrany, a często wręcz nie odnosi się do treści porady czy też komentarza zawartego w takim opracowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi pocztowe

Przygotowując się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych, zamawiający – w pierwszej kolejności – powinien określić rodzaj usługi oraz kategorię, do której dana usługa należy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Materiały biurowe

Nie sposób wyobrazić sobie codziennej pracy urzędu bez potrzebnych do tego materiałów biurowych. W jaki sposób zamawiać ołówki czy długopisy, żeby były dobrej jakości, niedrogie i oczywiście zakupione w odpowiedniej procedurze?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Gdzie dwóch pracuje, tam inwestor płaci?

Zamawiający odpowiada nie tylko za zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, ale także za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W skrajnych sytuacjach może dojść do tego, że inwestor zapłaci za te same roboty dwa razy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto nie musi stosować ustawy

Wydaje się, że zazwyczaj wszyscy wiedzą, kto i kiedy powinien stosować pzp do udzielania zamówienia publicznego. Wśród zamawiających nie brakuje jednak wątpliwości w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawy na giełdzie towarowej

Możliwość udzielania zamówienia z wolnej ręki na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej wynika ze sposobu funkcjonowania obrotu giełdowego, który w swoim założeniu zapewnia konkurencję.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Dokumenty przedmiotowe

Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy przedmiot oferty opowiada jego wymogom. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmioty zbiorowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak przystąpić do odwołania

Trzy dni mogą przesądzić o pozbawieniu wykonawcy możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O jakich zasadach powinien pamiętać, by skutecznie wykorzystać swoje uprawnienia w postępowaniu odwoławczym?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy informacje są niejasne

Zdarza się, że zawarte w ofercie informacje są ze sobą sprzeczne lub niewystarczające. Rozwianie wątpliwości i należytą ocenę intencji wykonawcy daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Powszechnie dostępny przedmiot zamówienia

Zapytanie o cenę, w przeciwieństwie do licytacji elektronicznej, nie ma zastosowania do zamawiania robót budowlanych, a jedynie dla tych dostaw lub usług, które są powszechnie dostępne i mają ustalone standardy jakościowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmówione udostępnianie

Wykonawca może polegać na potencjale podmiotów trzecich niezależnie od charakteru łączącego go z nimi stosunku. Możliwość ta stworzyła jawny mechanizm zmów przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Nadzór autorski

Nawet z pozoru proste roboty budowlane często komplikują się w trakcie ich wykonywania. W takich sytuacjach pomoc projektanta może okazać się niezbędna.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty budowlane a usługi budowlane

Bardzo często zamawiający mają problem z rozstrzygnięciem, czy dane zamówienie jest robotą budowlaną, czy usługą. Dodatkowe wątpliwości budzą pojęcia stosowane przez ustawodawcę w zakresie prawa budowlanego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne