Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sierpień 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Tytuł na gruncie

Niektórym zamawiającym wystarczy przeczytać zaledwie tytuł jakiegoś pracowania, by już bez czytania dalszej jego treści wcielać w życie płynące z niego rady. Nie zawsze jednak tytuł opracowania jest szczęśliwie dobrany, a często wręcz nie odnosi się do treści porady czy też komentarza zawartego w takim opracowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi pocztowe

Przygotowując się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych, zamawiający – w pierwszej kolejności – powinien określić rodzaj usługi oraz kategorię, do której dana usługa należy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Materiały biurowe

Nie sposób wyobrazić sobie codziennej pracy urzędu bez potrzebnych do tego materiałów biurowych. W jaki sposób zamawiać ołówki czy długopisy, żeby były dobrej jakości, niedrogie i oczywiście zakupione w odpowiedniej procedurze?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Gdzie dwóch pracuje, tam inwestor płaci?

Zamawiający odpowiada nie tylko za zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, ale także za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W skrajnych sytuacjach może dojść do tego, że inwestor zapłaci za te same roboty dwa razy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto nie musi stosować ustawy

Wydaje się, że zazwyczaj wszyscy wiedzą, kto i kiedy powinien stosować pzp do udzielania zamówienia publicznego. Wśród zamawiających nie brakuje jednak wątpliwości w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawy na giełdzie towarowej

Możliwość udzielania zamówienia z wolnej ręki na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej wynika ze sposobu funkcjonowania obrotu giełdowego, który w swoim założeniu zapewnia konkurencję.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Dokumenty przedmiotowe

Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy przedmiot oferty opowiada jego wymogom. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmioty zbiorowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak przystąpić do odwołania

Trzy dni mogą przesądzić o pozbawieniu wykonawcy możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O jakich zasadach powinien pamiętać, by skutecznie wykorzystać swoje uprawnienia w postępowaniu odwoławczym?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy informacje są niejasne

Zdarza się, że zawarte w ofercie informacje są ze sobą sprzeczne lub niewystarczające. Rozwianie wątpliwości i należytą ocenę intencji wykonawcy daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Powszechnie dostępny przedmiot zamówienia

Zapytanie o cenę, w przeciwieństwie do licytacji elektronicznej, nie ma zastosowania do zamawiania robót budowlanych, a jedynie dla tych dostaw lub usług, które są powszechnie dostępne i mają ustalone standardy jakościowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmówione udostępnianie

Wykonawca może polegać na potencjale podmiotów trzecich niezależnie od charakteru łączącego go z nimi stosunku. Możliwość ta stworzyła jawny mechanizm zmów przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Nadzór autorski

Nawet z pozoru proste roboty budowlane często komplikują się w trakcie ich wykonywania. W takich sytuacjach pomoc projektanta może okazać się niezbędna.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty budowlane a usługi budowlane

Bardzo często zamawiający mają problem z rozstrzygnięciem, czy dane zamówienie jest robotą budowlaną, czy usługą. Dodatkowe wątpliwości budzą pojęcia stosowane przez ustawodawcę w zakresie prawa budowlanego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne