Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Wrzesień 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Nie wiadomo, komu wierzyć...

Jeszcze do niedawna wójt gminy D. trzymał się jednej interpretacji prawa zamówień publicznych. Niemal jak Biblię traktował wszystko, co napisano w informatorach UZP – czy to ręką samego prezesa, czy też jego urzędników. Chomikował wszystkie te publikacje od nowelizacji pzp z 2009 r., by mieć je pod ręką, na wypadek gdyby on sam, jego podwładni, wykonawcy albo – co gorsza – kontrolerzy mieli jakieś wątpliwości. I wtedy KIO wydała pewien wyrok…

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Respirator transportowy

Różnorodność dostępnych na rynku rozwiązań powoduje, że ogłoszenie przetargu powinna poprzedzać gruntowna analiza dostawców aparatury medycznej. Od właściwej pracy respiratora zależy ludzkie życie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dowóz dzieci do szkół

Gminy muszą zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatne dowożenie i opiekę w czasie przewozu do i z ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Świadczenie tej usługi nie jest jednak łatwe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zamówienia publiczne dla uczciwych?

Zgodnie z przepisami, w toku postępowania powinni być promowani przedsiębiorcy zdolni do wykonania zamówienia, a jednocześnie uczciwi i rzetelni. Bywa, że cele te pozostają tylko zapisami na papierze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes prawny

Uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy stanowi przejaw ochrony interesu publicznego. Czasem jednak trudno rozróżnić, co przynosi prawdziwe korzyści społeczeństwu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenia przedmiotowe (cz. 1)

Przepisów dotyczących zamówień publicznych nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, dotacji czy praw do nieruchomości. Prawo to rodzi szereg problemów praktycznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kiedy wada nie pozwala na zawarcie ważnej umowy

Od ustalenia przyczyn unieważnienia postępowania zależy możliwość żądania przez wykonawcę zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa. Po stronie zamawiającego takie przyczyny pojawią się zazwyczaj wtedy, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W imieniu przedsiębiorcy

Ustalenie zasad reprezentacji wykonawcy niemal w całości oparte jest o rozwiązania cywilistyczne. Bez ich znajomości wstępna weryfikacja złożonych ofert staje się utrudniona.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szybszy – ograniczony czy nieograniczony?

Istnieją znaczne różnice w procedurach postępowania poszczególnych trybów. Pomimo możliwości wykorzystania tzw. pilnej potrzeby, przetarg ograniczony nie zawsze okazuje się szybszy od nieograniczonego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Weksel w zamówieniach

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w kilku formach. Jedną z nich jest weksel. Jego prawidłowe zastosowanie zależy od znajomości prawa wekslowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wartość zamówień w projektach

Poprawne ustalenie wartości zamówienia jest kluczową czynnością zarówno dla przesądzenia o konieczności stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jak i dla prawidłowego wyboru procedury przetargowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cena niejedno ma imię

Nie można zgodzić się z poglądem, że ceny częściowe w ofertach na wykonanie zamówienia na usługi powtarzające się okresowo nie posiadają znamion ceny w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Uwaga - nie śmiecić

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza rewolucyjne zmiany w pracy samorządów. Ich konsekwencją są nie tylko nowe uprawnienia, ale przede wszystkim obowiązki samorządów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Program Infrastruktura i Środowisko

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Potencjalny beneficjent musi dobrze poznać program, za pośrednictwem którego może zostać dofinansowany jego projekt.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne