Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Październik 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Skutki złego towarzystwa

Gmina S. przyznała na budowę budynku wielorodzinnego, którą miało prowadzić Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ponad 50% wartości inwestycji. Zobowiązała więc prezesa TBS-u do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia w trybie pzp, a do pomocy skierowała miejskiego specjalistę do zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Kursy dla bezrobotnych

Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy nieaktywnych zawodowo kursy zawodowe organizowane w ramach środków unijnych stwarzają niekiedy jedyną możliwość zdobycia pracy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup pulsoksymetru

Urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru tętna znajdują się w każdym ośrodku opieki medycznej. Szerokie zastosowanie znajdują też w sporcie, ponieważ od poziomu nasycenia hemoglobiny tlenem często zależy wynik sportowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Następstwo prawne

Na gruncie pzp można oceniać jako dopuszczalne wyłącznie takie przekształcenie wykonawcy zamówienia publicznego, które stanowi następstwo sukcesji generalnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy likwidacja przynosi korzyści

Kryzys jednego podmiotu bywa najlepszą okazją do inwestycji dla innego podmiotu. W takich przypadkach warto skorzystać z niestandardowego sposobu udzielenia zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenia przedmiotowe (cz. 2)

Wartość zamówienia ustalona przed udzieleniem zamówienia, a nie wysokość zrealizowanych wydatków, decyduje o obowiązku stosowania pzp. Dlatego tak istotne jest, by zamawiający działał z należytą starannością.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Ocena sytuacji ekonomicznej wykonawcy

Zamawiający musi precyzyjnie określić w dokumentacji przetargowej te kategorie ekonomiczne, które według niego są kluczowe dla ustalenia wiarygodności wykonawcy. Pewnych trudności może mu przysporzyć kwestia polegania na zasobach innych wykonawców w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pozacenowe kryteria oceny ofert

Od maja bieżącego roku, przygotowując przetarg na pojazdy samochodowe kategorii M i N, zamawiający musi odnieść się do tzw. kryteriów środowiskowych. Obowiązek ten może mu przysporzyć sporych trudności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowy taryfikator

Nowelizacja systemu nakładania korekt finansowych na beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych wprowadziła sporo zmian. Będą one miały istotny wpływ na wysokość korekt.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacje niejawne a zamówienia

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych nie doprecyzowała wielu pojęć. Może to utrudnić zamawiającym powoływanie się na wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 5 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawa "innych" omyłek

Wprowadzona nowelizacją z 2008 r. kategoria „innych” omyłek jest częstą przyczyną sporów w zamówieniach publicznych. Analiza orzecznictwa pomaga określić, jakie kategorie błędów można, a jakich nie powinno się poprawiać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Skarbu Państwa

Aby udzielić zamówienia publicznego, muszą istnieć dwie strony zdolne do zawarcie umowy. Co dzieje się, gdy do przetargu stają jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, które nie posiadają osobowości prawnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Etapowanie inwestycji

Inwestycje nie zawsze mogą przebiegać w sposób ciągły. Często powstaje konieczność ich etapowania, związana z zamiarem użytkowania części obiektu przed zakończeniem wszystkich robót objętych pozwoleniem na budowę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dendro-ekspertyza

Nieustannie zmieniające się warunki środowiskowe i rosnące tempo realizowanych inwestycji sprawiają, że coraz częściej potrzebne są odpowiednie opracowania dotyczące stanu drzew i krzewów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koszty ponoszone przez zamawiających

Mówi się, że przetargi są tak bardzo zbiurokratyzowane, że wymagają od wykonawców dostarczania „ton papieru”. Rzadziej zauważane zostają te aspekty zamówień, które obciążają drugą stronę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne