Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wykonawca w nowym pzp

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert to mierniki, które z jednej strony umożliwiają obiektywne, sprawiedliwe porównanie złożonych w postępowaniu ofert, a z drugiej gwarantują zamawiającemu wybór oferty spełniającej w jak największym stopniu jego oczekiwania.

Marzec 2021, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert i czynności w trakcie oceny oferty

Otwarcie ofert. W myśl art. 221 nowego pzp obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie, aby z zawartością ofert od momentu ich złożenia, aż do upływu terminu ich otwarcia nie można było się zapoznać. Ustawa nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Listopad 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czynności poprzedzające złożenie oferty

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.

Październik 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komunikacja z zamawiającym

Od stycznia 2021 r. zarówno w postępowaniach poniżej progów unijnych, jak i w tych, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, komunikacja zamawiającego z wykonawcami będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wrzesień 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Terminy w postępowaniu według nowego pzp

W nowym pzp ustawodawca przewidział minimalne terminy, w których uczestnicy postępowania zobowiązani są podjąć poszczególne czynności. Terminy te uzależnione są od wartości zamówienia.

Lipiec 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryby udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych

Ustawodawca przewidział w nowym pzp cztery tryby prowadzenia postępowań, których wartość nie przekracza progów unijnych, przy czym tryb podstawowy i partnerstwo innowacyjne mogą być zastosowane zawsze, a tryb negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki można stosować tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Maj 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryby udzielania zamówień o wartości wyższej niż progi unijne

Praktyczne wykorzystanie przepisów nowego pzp będzie nie lada wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, w tym także dla wykonawców, którzy będą musieli zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia i zweryfikować poszczególne wytyczne. W tym numerze prześledzimy poszczególne regulacje w zakresie kluczowych kwestii proceduralnych, jakie ustanowiono w nowym pzp w zależności od trybu prowadzenia postępowania.

Kwiecień 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Planowane i wszczęte postępowania – informacja

Wykonawca może pozyskać informacje na temat planowanych postępowań, m.in. dzięki prowadzonym przez zamawiającego konsultacjom rynkowym oraz publikowanym przez niego ogłoszeniom o planowanych zamówieniach. Z opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu można zaś czerpać wiedzę o tych postępowaniach, które zostały już wszczęte, a których tryb prowadzenia wymaga upublicznienia informacji na ich temat.

Marzec 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podstawowe przepisy nowej ustawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Luty 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rok 2020 dla wykonawcy

Rok 2020 jest szczególny dla uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce. To czas stosowania dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych, zdobywania praktyki w komunikowaniu się z zamawiającym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz nauki przepisów nowej ustawy.

Styczeń 2020, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne