Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Okiem kontrolera

Szacowanie zamówień o małych wartościach

Szacowanie wartości zamówienia jest istotną czynnością dla prawidłowego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi obowiązek zamawiającego na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

Luty 2021, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Definicja ceny

Wśród szeregu kluczowych pojęć zdefiniowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych pojawia się termin „cena”, który należy rozumieć zgodnie z – wprost wskazanym w pzp – art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Styczeń 2021, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Różne stawki VAT

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru lub usługi spoczywa zawsze na podatniku, tj. dostawcy towaru czy usługi, czyli na wykonawcy.

Grudzień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ważność szacowania

Jedną z obowiązkowych czynności przygotowania postępowania o zamówienie publiczne jest oszacowanie wartości tego zamówienia.

Listopad 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

W art. 46 ust. 1 pzp ustawodawca wskazał termin, w jakim zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium wszystkim wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.

Październik 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Egzekwowanie kar umownych

Przepisy pzp nie regulują szczegółowo spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych umów o zamówienie publiczne.

Wrzesień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa na czas oznaczony

Umowę o zamówienie publiczne zawiera się na czas oznaczony. Wynika to wprost z treści art. 142 ust. 1 pzp. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, kiedy zamawiający może podpisać umowę na czas nieoznaczony.

Maj 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pzp każda oferta klasyfikowana jest na podstawie określonych z góry (tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz) kryteriów oceny ofert, z których jednym jest cena lub koszt.

Kwiecień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w całości Czytaj więcej

Weryfikacja ryczałtu

W umowach o zamówienie publiczne zamawiający przewidują zazwyczaj jeden z dwóch rodzajów sposobu rozliczenia się z wykonawcą: rozliczenie kosztorysowe lub ryczałtowe.

Marzec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zero w kosztorysie ofertowym

Obligatoryjnym elementem każdej oferty jest cena, która jest jednocześnie jednym lub jedynym kryterium oceny ofert. Wynika to wprost z treści art. 91 ust. 2 pzp.

Luty 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  Następna  

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne