Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Okiem kontrolera

Interes w uzyskaniu zamówienia

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i dalej skargi do sądu.

Maj 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doświadczenie konsorcjanta

O zamówienie publiczne może ubiegać się nie tylko pojedynczy wykonawca, ale również grupa wykonawców występujących wspólnie.

Kwiecień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena ryczałtowa

W treści art. 90 ust. 1 pzp ustawodawca zawarł narzędzie pozwalające na rozstrzyg­nięcie, czy cena zaoferowana przez wykonawcę jest rażąco niska.

Marzec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szacowanie wartości zamówienia

Czynność oszacowania wartości zamówienia jest jednym z podstawowych elementów całej procedury przygotowawczej planowanego postępowania o zamówienie publiczne.

Luty 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

Niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego albo po unieważnieniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Styczeń 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne