Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zwróć uwagę na...

Moment zapłaty

Istotnym elementem umowy o zamówienie publiczne jest termin płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z reguły termin ten jest określany przez zamawiającego na etapie siwz (np. we wzorze umowy).

Sierpień 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Moment zakończenia postępowania

W art. 2 pkt 7a pzp zdefiniowane zostało pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Lipiec 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana rozstrzygnięcia przez zamawiającego

Konsekwencją wyboru oferty najkorzystniejszej jest zawarcie umowy z wykonawcą, który ją złożył. Czy zamawiający może zmienić zdanie przed podpisaniem umowy i wycofać się z dokonanego wyboru, jeśli spostrzeże, że wybór ten został dokonany z naruszeniem pzp, a następnie powtórzyć czynność wyboru wykonawcy, usuwając popełnione naruszenie?

Czerwiec 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Weryfikacja ciągłości doświadczenia

Oceniając potencjał wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamawiający może wymagać dysponowania przez nich osobami posiadającymi określone doświadczenie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

Maj 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwrot gwarancji wadialnej

Wniesienie wadium stanowi istotny element postępowania o zamówienie publiczne, a wykonawca, który nie wniósł wadium, jest wykluczany z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Kwiecień 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek zapłaty za roboty budowlane

Często występującym zapisem w umowach o roboty budowlane jest uzależnienie zapłaty należnej wykonawcy od treści protokołu potwierdzającego wykonanie tych robót.

Marzec 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zapisy gwarancji wadialnej

W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców ubiegających się o zamówienie wniesienia wadium.

Luty 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakres ubezpieczenia wykonawcy

W nowej rubryce będziemy zwracać uwagę zamawiających na poszczególne kwestie związane ze stosowaniem pzp w praktyce. Prezentowane tu zagadnienia będą krótko charakteryzowane, przy wskazaniu opinii zaczerpniętych z orzecznictwa.

Styczeń 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
Poprzednia  1  2  3  4  5 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne