Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zwróć uwagę na...

Moment zapłaty

Istotnym elementem umowy o zamówienie publiczne jest termin płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z reguły termin ten jest określany przez zamawiającego na etapie siwz (np. we wzorze umowy).

Sierpień 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Moment zakończenia postępowania

W art. 2 pkt 7a pzp zdefiniowane zostało pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Lipiec 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana rozstrzygnięcia przez zamawiającego

Konsekwencją wyboru oferty najkorzystniejszej jest zawarcie umowy z wykonawcą, który ją złożył. Czy zamawiający może zmienić zdanie przed podpisaniem umowy i wycofać się z dokonanego wyboru, jeśli spostrzeże, że wybór ten został dokonany z naruszeniem pzp, a następnie powtórzyć czynność wyboru wykonawcy, usuwając popełnione naruszenie?

Czerwiec 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Weryfikacja ciągłości doświadczenia

Oceniając potencjał wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamawiający może wymagać dysponowania przez nich osobami posiadającymi określone doświadczenie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

Maj 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwrot gwarancji wadialnej

Wniesienie wadium stanowi istotny element postępowania o zamówienie publiczne, a wykonawca, który nie wniósł wadium, jest wykluczany z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Kwiecień 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek zapłaty za roboty budowlane

Często występującym zapisem w umowach o roboty budowlane jest uzależnienie zapłaty należnej wykonawcy od treści protokołu potwierdzającego wykonanie tych robót.

Marzec 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zapisy gwarancji wadialnej

W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców ubiegających się o zamówienie wniesienia wadium.

Luty 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakres ubezpieczenia wykonawcy

W nowej rubryce będziemy zwracać uwagę zamawiających na poszczególne kwestie związane ze stosowaniem pzp w praktyce. Prezentowane tu zagadnienia będą krótko charakteryzowane, przy wskazaniu opinii zaczerpniętych z orzecznictwa.

Styczeń 2015, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
Poprzednia  1  2  3  4  5 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne