Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Opinie

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

Brak możliwości posługiwania się uprawnieniami podmiotu trzeciego do wykonywania określonej działalności lub czynności w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie jest przypadkowy. Wyłączenie tej możliwości jest konsekwencją obowiązujących w naszym systemie prawa rozwiązań dotyczących reglamentacji wykonywania działalności gospodarczej.

Maj 2015, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w całości Czytaj więcej

Dlaczego wykonawca składający ofertę nie może wykorzystać potencjału podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień?

W bardzo wielu przypadkach wykonywanie działalności koncesjonowanej bez wymaganej koncesji jest wręcz zabronione. Na przykład w myśl art. 49 ustawy o ochronie osób i mienia kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Maj 2015, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Kilka dni temu przez portale społecznościowe i fora, na których wymieniają się wiedzą i doświadczeniem uczestnicy procesu udzielania zamówień publicznych, przetoczyła się dyskusja na temat orzeczenia KIO 148/15.

Kwiecień 2015, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie wartości należy porównać, przystępując do weryfikacji oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Artykuł 90 ust. 1 pzp ma na celu wskazać uprawnienia i obowiązki osoby oceniającej oferty pod kątem stwierdzenia, czy cenę zaoferowaną przez wykonawcę można uznać za rażąco niską. Ponieważ uważam, że orzecznictwo ma pomagać zamawiającym w podejmowaniu prawidłowych decyzji, to wyrok KIO 148/15 przyjmuję z dużym zadowoleniem.

Kwiecień 2015, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert nie powinno być traktowane jako błąd. Oczywiście, w celu zachowania określonych prawem zasad systemu zamówień publicznych zamawiający powinien – w opisie przedmiotu zamówienia i w warunkach udziału w postępowaniu – postawić jednoznaczne i adekwatne do przedmiotu zamówienia wymogi dotyczące jakości, funkcjonalności, terminu wykonania, terminu gwarancji itd.

Marzec 2015, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązek stosowania przez zamawiających innych kryteriów oceny ofert niż cena ma nie tylko zapobiegać złej jakości realizowanych zamówień, ale i przeciwdziałać powszechnemu przekonaniu (z którym się nie zgadzam), że „tanio to źle”.

Marzec 2015, Zbigniew Leszczyński

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy i jakie możliwości ma zamawiający w zakresie wykrywania zmów przetargowych?

Zamawiający powinien przeprowadzać postępowanie z należytą starannością, wynikającą z art. 355 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 pzp. Istnieje kilka środków przeciwdziałania zmowom, np. wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp oraz zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp.

Luty 2015, Paweł Granecki

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy i jakie możliwości ma zamawiający w zakresie wykrywania zmów przetargowych?

Zmowy przetargowe stanowią niewątpliwie jedno z najbardziej negatywnych zjawisk sektora zamówień publicznych. Powodują one sztuczne zawyżenie ceny oferty najkorzystniejszej i eliminowanie konkurencji na rynku.

Luty 2015, Mariusz Partyka

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne