Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Opinie

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Wydaje się, że ustawowe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia utrudniają osiągnięcie innowacyjności – w art. 29 ust. 1 pzp wskazano, że przedmiot ma być opisany w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że w typowych trybach „otwartych” innowacyjny przedmiot zamówienia może nie występować.

Maj 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Granice własnej interpretacji przez wykonawców wymogów siwz dotyczących innowacyjnego przedmiotu zamówienia

Innowacyjny przedmiot zamówienia cechuje się tym, że zawiera w sobie dużą liczbę elementów nieznanych zamawiającemu na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że opis ten będzie stanowił pewien pomysł, który ma zostać urzeczywistniony przez wykonawcę w efekcie zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Maj 2016, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym są dowolne środki dowodowe w procesie oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę?

Ciężar decyzji, czy dany środek dowodowy – przyjęty przez zamawiającego do oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę – jest adekwatny, spoczywa na zamawiającym. Ustawodawca skonstruował art. 24 ust. 2a pzp, używając wyrażenia „w szczególności”, co oznacza, że zamawiający nie jest de facto w żaden sposób ograniczony w wyborze sposobu wykazania, że dany wykonawca poważnie naruszył obowiązki zawodowe w sposób zawiniony.

Kwiecień 2016, Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym są dowolne środki dowodowe w procesie oceny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych przez wykonawcę?

W praktyce zamówień publicznych ocena wiarygodności i rzetelności wykonawcy niejednokrotnie sprawia zamawiającym kłopot. Czynności realizowane na podstawie art. 24 ust. 2a pzp mają umożliwić zamawiającemu określenie, czy wykonawca w sposób prawidłowy wykona zamówienie.

Kwiecień 2016, Jacek Szmalenberg

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Jednym z celów systemu zamówień publicznych jest stymulowanie konkurencji i rozwoju przedsiębiorczości. Zamówienia typu in-house nie spełniają tego celu, bo mogą wyłączyć spod reżimu ustawy dużą liczbę zamówień, które będą zlecane z pominięciem procedury konkurencyjnej.

Marzec 2016, Ewa Wiktorowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jakie mogą być negatywne skutki zbyt szerokiego udzielania zamówień in-house?

Wśród zamówień świadczonych dla danej gminy można wyróżnić wiele rodzajów usług i dostaw, które ze swojej natury mają charakter komercyjny i są oferowane przez – konkurujące ze sobą – lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa.

Marzec 2016, Grzegorz Mazurek

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł samodzielnie dokonać czynności polegającej na ich poprawie, bez udziału wykonawcy.

Luty 2016, Jerzy Wysocki

dostępny w całości Czytaj więcej

Czym charakteryzuje się istotna zmiana w treści oferty i jak ją definiować?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Luty 2016, Agnieszka Szulakowska

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, rodzi wiele wątpliwości wśród zamawiających. Ponieważ ustawodawca zdecydował się wyłączyć takie zamówienia spod rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych, można powiedzieć, że zamawiający mają swobodę w tworzeniu własnych zasad wydawania kwot do tej wartości.

Styczeń 2016, Piotr Pieprzyca

dostępny w całości Czytaj więcej

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w postępowaniu do 30 000 euro?

Prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia ma znaczenie w przypadku wszystkich zamówień, bez względu na ich rodzaj, zakres czy wartość szacunkową.

Styczeń 2016, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  13

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne