Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Arbitraż Sąd Kontrola

W obronie uzasadnionych roszczeń

Niekorzystne rozstrzygnięcie protestu wniesionego do zamawiającego nie musi oznaczać zaniechania uzasadnionych roszczeń wykonawców. Istnieje jeszcze możliwość wniesienia kolejnego środka ochrony prawnej – odwołania.

Kwiecień 2009, Paweł Stokłosa

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wewnętrzna kontrola finansowa

Instytucje sektora finansów publicznych nie działają dla zysku, w związku z tym nie ma tam ekonomicznych mechanizmów wymuszających efektywność. Łatwo więc o marnotrawstwo środków.

Kwiecień 2009, Roman Fandrejewski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Oceniając, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, należy brać pod uwagę ceny całkowite oferty, a nie ceny jednostkowe.

Marzec 2009,

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak walczyć o swoje prawa

Zasady przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu oraz przystąpienia do odwołania – podobieństwa i różnice między tymi instytucjami.

Marzec 2009, Dominik Wojcieszek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny brak dokumentu lub oświadczenia.

Marzec 2009, mec. Anna Specht-Schampera

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Luty 2009,

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sposób na dyskryminację

Unijna dyrektywa 2007/66/WE wprowadziła nowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej. A wszystko po to, by poprawić skuteczność procedur odwoławczych.

Luty 2009, Kinga Gawron

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola uprzednia

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia ze względu na wartość zamówienia dotyczy tylko zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Styczeń 2009, Anna Dunajewska-Bańka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

(Nie)ograniczone możliwości

Stosowanie środków ochrony prawnej w konkursach w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wobec uchylenia art. 179 ust. 1b.

Styczeń 2009, Magdalena Szczudrawa

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ważna jest skuteczność

Czy Krajowa Izba Odwoławcza – jako pozasądowy organ orzekający – może wystąpić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym o wydanie tzw. orzeczenia wstępnego?

Styczeń 2009, Sebastian Kowalski-Paszko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  11

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne