Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wokół tematu

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest podstawowym elementem tzw. dokumentacji projektowej. Stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, może być podstawą wyboru wykonawcy robót.

Maj 2015, Kamil Sielicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryczałt a kosztorys – pułapki rozliczeń

Wynagrodzenie wykonawcy stanowi jeden z elementów przedmiotowo istotnych w umowie o roboty budowlane. Odnosząc się do art. 647 kc, należy uznać, że z samej istoty tej umowy wynika konieczność dokładnego określenia wynagrodzenia.

Kwiecień 2015, Agnieszka Łuszpak-Zając, Magdalena Przydróżna-Urbanowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

Dla ochrony swoich interesów zamawiający może w treści umowy sformułować odpowiednie zapisy dotyczące gwarancji, a także rozszerzyć zakres przysługującej mu zawsze (z mocy prawa) rękojmi.

Marzec 2015, Andrzej Polaszek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna wykonawcy

Ubezpieczenie OC wykonawcy należy dostosować do specyfiki danej inwestycji i otoczenia, w jakim jest realizowana. Jest to możliwe dzięki klauzulom dodatkowym (tzw. brokerskim).

Luty 2015, Paweł Sikora

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Omawiamy podstawowe kwestie wskazywane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego podczas opracowywania kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej procesów planowania przestrzennego i procesu budowlanego.

Styczeń 2015, Marcin Przychodzki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń inwestycyjnych

Właściciel obiektu budowlanego, w którym po latach ujawniły się ukryte wady wynikające z błędów wykonawcy, do niedawna nie mógł skorzystać z uprawnień odszkodowawczych, gdy wykonawca powoływał się na przedawnienie roszczenia.

Styczeń 2015, Kazimierz Pawlik

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy

Decyzje w zakresie zbierania odpadów wydane przed 14 grudnia 2012 r. tracą ważność 23 stycznia 2015 r. Utrata ważności dotychczasowych decyzji wynika ze zmiany całościowego podejścia do systemu gospodarki odpadami.

Grudzień 2014, Paweł Szadorski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty dodatkowe (cz. 2)

Odnosząc się do art. 630 § 1 kc, należy uznać, że roboty dodatkowe to takie roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.

Grudzień 2014, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy PPP zacznie się rozwijać w Polsce?

Omawiamy elementy niezbędne do wypracowania wzorcowego systemu współpracy sektora publicznego z prywatnym, a także słabości i ograniczenia, które hamują rozwój PPP w naszym kraju.

Listopad 2014, Andrzej Panasiuk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty dodatkowe (cz. 1)

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud.

Listopad 2014, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne