Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wokół tematu

Tajne i ściśle tajne

Istotą określenia danych informacji klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” jest zapobieganie ich nieuprawnionemu ujawnieniu. Wysokie sankcje za ujawnienie tych informacji są uzasadnione ich wagą.

Maj 2016, Kamil Stolarski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Działalność komornicza jako zamówienie

Od października 2015 r. komornicy zaczęli wystawiać faktury VAT za świadczenie czynności egzekucyjnych, wskutek czego wśród zamawiających powstały wątpliwości dotyczące klasyfikowania wydatku z tytułu takiej faktury.

Kwiecień 2016, Agnieszka Dylong

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Projekt budowlany a projekt wykonawczy

Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące.

Marzec 2016, Danuta Domżalicka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W zgodzie ze… zdrowym rozsądkiem

Dzięki systemom compliance przedsiębiorstwa zwiększają swoją wartość rynkową, stają się zaufanymi partnerami w biznesie, a także są postrzegane jako profesjonalni zamawiający i wykonawcy.

Luty 2016, Kamila Mizeracka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy dotacyjne w jst

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pzp, przyznając środki finansowe organizacjom pozarządowym, mogą wymagać stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wydatkowaniu tych środków.

Luty 2016, Marcin Piątek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kredytowanie się szpitali

Zdarza się, że niestabilne finansowo szpitale celowo nie regulują swoich zobowiązań zgodnie z terminem ich wymagalności, co może prowadzić do serii upadłości wielu małych i średnich wykonawców.

Styczeń 2016, Paweł Ossowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzedajność urzędnicza

Rynek zamówień publicznych w Polsce wciąż narażony jest na sprzedajność: osoba, która pełni funkcję publiczną, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za bezprawne działanie na rzecz jednego z oferentów.

Styczeń 2016, Dobromił Bartman

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia a odpowiedzialność

System zamówień publicznych potrzebuje prospołecznego ukierunkowania biurokracji opartej na racjonalizacji wydatków publicznych, celowościowym charakterze zakupów oraz efektywności ekonomicznej i społecznej.

Grudzień 2015, Marcin Piątek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korupcja i konflikt interesów

Komisja Europejska zaleca wprowadzenie przez zamawiającego dokumentu dotyczącego unikania konfliktu interesów i przeciwdziałania korupcji, wydanego w postaci sformalizowanej polityki urzędu wobec tych zjawisk.

Listopad 2015, Dobromił Bartman

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury odwoławcze

Czy istnieje powiązanie między liczbą przetargów a liczbą odwołań? Czy statystyczne prawdopodobieństwo, że odwołania zostaną uznane,ma wpływ na ich liczbę?

Listopad 2015, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  31

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne