Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wokół tematu

Rola sekretarza jst

Sekretarz powinien merytorycznie wspierać kierownika urzędu lub starostwa w zarządzaniu organizacją zamówień publicznych.

Luty 2017, Marcin Piątek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centra usług wspólnych

Administracja państwowa od kilku lat korzysta z możliwości oferowanych przez centra usług wspólnych. Również samorządy zakładają centra usługowe, wspierając w ten sposób ideę smart city.

Styczeń 2017, Alicja Bar

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

27 września ub.r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, określając w ten sposób cele i sposoby dostarczania efektywnych e-usług publicznych obywatelom i przedsiębiorcom.

Styczeń 2017, Jacek Orłowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwalczanie korupcji w zamówieniach

Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma na celu m.in. wykrywanie nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych oraz wydatkowania środków publicznych.

Grudzień 2016, Marcin Piątek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego tylko częściowo powielają dotychczasowe regulacje. Wprowadzają nowe rozwiązania i precyzyjniej regulują relację między ponownym wykorzystywaniem a prawami własności intelektualnej.

Listopad 2016, Xawery Konarski, Grzegorz Sibiga

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Włamanie do sieci komputerowej

Niejeden informatyk hobbystycznie zajmuje się łamaniem zabezpieczeń – bez czerpania z tego korzyści materialnych, jedynie dla sprawdzenia swoich umiejętności. Ale granica między działaniem zgodnym z prawem a przestępstwem jest często płynna.

Październik 2016, Konrad Majewski, Kamil Stolarski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doskonalenie kadr

Osoby, które dokonują opisu przedmiotu zamówienia, będące bezpośrednimi użytkownikami zamawianego sprzętu, poza wiedzą specjalistyczną powinny wykazać się także znajomością zasad wynikających z pzp.

Wrzesień 2016, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszenie integralności informacji

Za uzyskanie dostępu do informacji przez osobę, dla której informacja ta nie była przeznaczona, grozi odpowiedzialność karna. Ale sankcjami objęte jest też m.in. zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

Wrzesień 2016, Kamil Stolarski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ekologiczne zakupy

Prezentujemy porady Komisji Europejskiej dotyczące uwzględniania kwestii związanych z ochroną środowiska w trakcie udzielania i realizacji zamówień publicznych.

Sierpień 2016, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne będą mogły uzyskać dofinansowanie realizacji inwestycji, związanych m.in. z wykonywaniem niektórych zadań własnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lipiec 2016, Paweł Stokłosa

dostępny w całości Czytaj więcej
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne