Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Prawo

Swoboda umów w zamówieniach (cz. 1)

W jaki sposób przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – która stanowi lex specialis wobec ustawy Kodeks cywilny – ograniczają zasadę swobody umów w toku prowadzenia postępowania?

Styczeń 2019, Martyna Lubieniecka, Joanna Marczewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie innych omyłek

Zgodnie z pzp zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

Styczeń 2019, Mariusz Partyka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2018 r.

W minionym roku Trybunał wydał 10 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Styczeń 2019, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawcy dostaw lub usług

Choć regulacje pzp wskazują, jakie umowy stanowią umowy o podwykonawstwo, to wykonawcy i zamawiający stoją przed dylematem, czy każdy podmiot uczestniczący w wykonaniu zamówienia publicznego jest podwykonawcą.

Styczeń 2019, Marta Lipińska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniach

W związku z wprowadzeniem w pełni elektronicznych procedur w zamówieniach publicznych zmianie uległa treść aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Grudzień 2018, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przywrócenie terminu na wniesienie odwołania

Terminy na wniesienie odwołania od czynności lub zaniechań zamawiającego traktowane są na gruncie pzp jako terminy prawa materialnego o charakterze zawitym i prekluzyjnym. Czy jednak rzeczywiście takimi są?

Grudzień 2018, Grzegorz Matejczuk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak uniknąć elektronizacji?

Przed 18 października 2018 r. zamawiający starali się wszcząć postępowania w taki sposób, by zdążyć przed wdrożeniem pełnej elektronizacji. Niestety, wielu z nich nie dopełniło warunków, które pozwoliłyby na uniknięcie elektronizacji.

Grudzień 2018, Jacek Jerka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Omawiamy założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w odniesieniu do odpowiedzialności ciążącej na zamawiających i wykonawcach.

Grudzień 2018, Aleksandra Berger, Agnieszka Poteralska LL.M.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wprowadzenie zamawiającego w błąd

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy wprowadzają zamawiającego w błąd. Przywołane przepisy stają się coraz częstszym przedmiotem orzeczeń KIO, a w doktrynie budzą liczne kontrowersje.

Grudzień 2018, Agnieszka Suchecka, Agata Nowaczewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kompetencje kontrolne Prezesa UZP

Analizujemy przepisy zawarte w rozdziale 3 działu V pzp, który jest poświęcony kontroli udzielania zamówień publicznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Listopad 2018, Martyna Lubieniecka, Joanna Marczewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  41

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne