Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rekordowe inwestycje

06 Listopad 2018 
Trwające obecnie na Pomorzu Zachodnim inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

Inwestycje unijne a obligacje...

06 Listopad 2018 
Jak wskazują inwestorzy finansowi, rynek obligacji komunalnych, choć bardzo pożądany,...

miniPortal już działa!

06 Listopad 2018 
Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,...

Prawo

Zabezpieczenie postępowania skargowego

Czy wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne może stanowić realne wsparcie dla wykonawcy w toku postępowania skargowego?

Listopad 2018, Kamila Mizeracka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kompetencje kontrolne Prezesa UZP

Analizujemy przepisy zawarte w rozdziale 3 działu V pzp, który jest poświęcony kontroli udzielania zamówień publicznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Listopad 2018, Martyna Lubieniecka, Joanna Marczewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Omawiamy funkcjonowanie uregulowanej w prawie cywilnym instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane, która obowiązuje również na gruncie zamówień publicznych.

Listopad 2018, Andrzej Polaszek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne nie cieszyło się dotąd zbyt dużą popularnością. Czy zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją przepisów o PPP zachęcą inwestorów do szerszego korzystania z tej procedury?

Listopad 2018, Martyna Lubieniecka, Joanna Marczewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sankcje za zmowy przetargowe

W jaki sposób Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozprawia się z nieuczciwymi przedsiębiorcami?

Listopad 2018, Aleksandra Berger, Agnieszka Poteralska LL.M.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zdarza się, że wykonawcy powołują się na związane z dofinansowaniem z PFRON profity, nie wykazując przy tym niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Październik 2018, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie dokumentów elektronicznych

Omawiamy praktyczne aspekty składania przez wykonawców dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Październik 2018, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Instytucja przystąpienia

Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Październik 2018, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą a odwołanie

Czy w sytuacji, gdy termin związania ofertą upłynął, wykonawca może wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Październik 2018, Agnieszka Dylong

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieznany zakres, niewystarczające środki

Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Październik 2018, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  40

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne