Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o dokumentach...

27 Luty 2019 
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach...

Podpisy kwalifikowane a...

27 Luty 2019 
W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się...

Nowa ustawa – uzgodnienia,...

27 Luty 2019 
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu m.in. wprowadzenie spójnych i...

Prawo

Wynagrodzenie podwykonawców

Na jakich zasadach zamawiający (inwestor) i generalny wykonawca odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne podwykonawcy realizującemu część zamówienia na roboty budowlane?

Marzec 2019, Andrzej Polaszek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawidłowości i uchybienia w OPZ na roboty budowlane

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, chcąc prawidłowo i zgodnie z prawem opisać przedmiot zamówienia w postępowaniach dotyczących robót budowlanych w formule „zbuduj”?

Marzec 2019, Lidia Więcław-Bator

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców

Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? Czy bezpośrednią zapłatę może stanowić złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego?
 

Marzec 2019, Marta Lipińska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadużycia finansowe w zamówieniach

Omawiamy zawsze aktualny problem nadużyć finansowych w zamówieniach publicznych, wskazując jednocześnie rozwiązania pozwalające na uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia.

Marzec 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postać elektroniczna oferty

Omawiamy treść wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie dotyczącej odrzucenia oferty z powodu naruszenia przepisów ustanawiających obowiązek składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Marzec 2019, Małgorzata Stachowiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Swoboda umów w zamówieniach (cz. 2)

Omawiamy przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które jako lex specialis wobec ustawy Kodeks cywilny ograniczają zasadę swobody umów w toku prowadzenia postępowania.

Luty 2019, Martyna Lubieniecka, Joanna Marczewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Śmierć wykonawcy

Jakie skutki prawne dla realizowanej umowy w sprawie zamówienia publicznego związane są z ustaniem bytu prawnego wykonawcy na skutek jego śmierci lub uznania go za zmarłego?

Luty 2019, Jarosław Jerzykowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zastępcze wykonanie umów

W jakim zakresie i na jakich warunkach dopuszczalna jest na gruncie pzp zmiana podmiotowa umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Luty 2019, Magdalena Marciniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków komisji

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego, a także inne osoby – w zakresie, w jakim powierzono im czynności zgodnie z art. 18 ust. 2 pzp.

Luty 2019, Małgorzata Filipek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie innych omyłek

Zgodnie z pzp zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

Styczeń 2019, Mariusz Partyka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  42

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne