Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Prawo

Pracownicze plany kapitałowe

Omawiamy możliwość zmiany wynagrodzenia w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w sytuacji umów o zamówienie publiczne zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Maj 2019, Sandra Robacka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Waloryzacja wynagrodzenia

Umowa o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, jest co do zasady niezmienna. W ściśle określonych sytuacjach wykonawca może jednak ubiegać się o jej zmianę w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Maj 2019, Żaneta Urbaniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opcja jako rozszerzenie procentowe

Decydując się na skorzystanie z prawa opcji, zamawiający musi wskazać zakres zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakres, który zostanie poddany prawu opcji.

Maj 2019, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne w projekcie pzp

Analizujemy proponowane w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zapisy dotyczące udzielania tzw. zamówień bagatelnych.

Kwiecień 2019, Krzysztof Puchacz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana a sprostowanie treści ogłoszenia

Konsekwencją braku zamieszczenia zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, w przypadkach gdy jest to konieczne, może być zarzut naruszenia ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania i uniemożliwić zawarcie ważnej umowy.

Kwiecień 2019, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowa ustawa a oczekiwania instytucji kultury

Projektodawca planuje rezygnację z wyłączeń ustawowych przewidzianych dla zamówień społecznych i z dziedziny kultury. W jaki sposób wpłynie to na sytuację zamawiających działających w sferze kultury?

Kwiecień 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wynagrodzenie podwykonawców

Na jakich zasadach zamawiający (inwestor) i generalny wykonawca odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne podwykonawcy realizującemu część zamówienia na roboty budowlane?

Marzec 2019, Andrzej Polaszek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawidłowości i uchybienia w OPZ na roboty budowlane

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, chcąc prawidłowo i zgodnie z prawem opisać przedmiot zamówienia w postępowaniach dotyczących robót budowlanych w formule „zbuduj”?

Marzec 2019, Lidia Więcław-Bator

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawców

Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? Czy bezpośrednią zapłatę może stanowić złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego?
 

Marzec 2019, Marta Lipińska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postać elektroniczna oferty

Omawiamy treść wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie dotyczącej odrzucenia oferty z powodu naruszenia przepisów ustanawiających obowiązek składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Marzec 2019, Małgorzata Stachowiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  42

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne