Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Prawo i orzecznictwo

Pozorność umowy konsorcjum

Czy współpraca podmiotów tworzących konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia może być pozorna? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Marzec 2020, Bartłomiej Ziółkowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana umowy a potencjalny krąg wykonawców

Jednym z przejawów „istotności” zmiany umowy jest wpływ tej zmiany na krąg podmiotów zainteresowanych zamówieniem oraz na szanse, jakie poszczególni wykonawcy mają na jego uzyskanie.

Marzec 2020, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dowody dla KIO w nowej ustawie

Analizujemy kwestię związaną z dowodami składanymi w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą na gruncie nowego pzp.

Marzec 2020, Rafał Kittel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa

Przypominamy o obowiązkach wykonawcy i zamawiającego związanych z zastrzeganiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Marzec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house w świetle wyroku TSUE C-285/18

Omawiamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE wydane w odniesieniu do zamówień udzielanych przez zamawiającego 
spółkom od siebie zależnym.

Luty 2020, Konrad Różowicz, Maciej Kiełbus

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezprawne wpływanie na zamawiającego

Zgodnie z prawem zamawiający powinien wykluczyć z postępowania wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Luty 2020, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola doraźna Prezesa UZP w praktyce

Warunkiem wszczęcia kontroli doraźnej jest powzięcie przez Prezesa UZP uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.
 

Luty 2020, Julia Jarnicka, Marzena Jaworska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrole programów operacyjnych

Projekty przeprowadzane w ramach programów operacyjnych, korzystające z funduszy UE, przechodzą szereg kontroli. Podobnie jak instytucje odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie danego programu.

Luty 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca biorący udział w przygotowaniu postępowania

Zdarza się, że podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sam następnie ubiega się o to zamówienie. Czy w każdym przypadku zamawiający jest zobowiązany wykluczyć taki podmiot z postępowania?
 

Luty 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE w 2019 r.

W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 19 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Styczeń 2020, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  47

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne