Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Prawo i orzecznictwo

Oferta niezgodna z siwz

Wykonawcy nie zawsze składają oferty zgodne z oczekiwaniami zamawiającego. W jaki sposób zamawiający powinien reagować w przypadku, gdy oferowany produkt odbiega od istotnych warunków zamówienia?

Maj 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielanie pilnych zamówień w czasach COVID-19

W dokumencie opublikowanym 1 kwietnia br. Komisja Europejska wskazuje, jak szybko i zgodnie z prawem udzielić pilnych zamówień publicznych w trakcie trwania pandemii koronawirusa.
 

Maj 2020, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

JEDZ w państwach członkowskich UE

Jak wskazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez KE, pierwsze doświadczenia z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia są pozytywne, choć pewne jego aspekty wymagają poprawy.

Maj 2020, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Na podstawie analizy orzecznictwa KIO oraz sytuacji występujących w praktyce omawiamy zasady żądania, wnoszenia, rozliczania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zagadnienia związane z jego zwrotem.

Maj 2020, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak przygotować się na nowe pzp w czasach epidemii?

Panująca epidemia koronawirusa zmusiła nas do wprowadzenia zmian zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nowe prawo zamówień publicznych oraz tak zwana tarcza antykryzysowa, w której znalazło się sporo rozwiązań skierowanych do zamawiających i wykonawców, wywołują wiele pytań i niejasności. Niestety, sytuacja nie pozwala na udział w szkoleniach stacjonarnych.

Maj 2020, Marcin Wojciechowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kluczowe dla zamawiającego zapisy nowego pzp

Analizujemy regulacje nowej ustawy pod kątem tych przepisów i instrumentów prawnych, na które każdy zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę.

Maj 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

W jaki sposób nowe regulacje wpłyną na możliwość dokonywania przez zamawiającego zmian treści specyfikacji i ogłoszeń o zamówieniu?

Maj 2020, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Forma elektroniczna dokumentów

Kwestia oceny prawidłowości działań wykonawców podejmowanych przy sporządzaniu i składaniu ofert w postępowaniu prowadzonym elektronicznie budzi wciąż wiele wątpliwości praktycznych.

Kwiecień 2020, Agnieszka Wiśniewska-Celmer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie jako pomoc publiczna

Czy udzielenie zamówienia publicznego można utożsamiać z pomocą publiczną w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Jakie są przesłanki takiego uznania?

Kwiecień 2020, Grzegorz Karwatowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia podlegające wznowieniu

Na czym polegają zamówienia określone mianem podlegających wznowieniu? W jaki sposób odróżnić je od zamówień podobnych, powtarzanych lub dodatkowych?

Kwiecień 2020, Michał Zastrzeżyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  48

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne