Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Prawo i orzecznictwo

Tryb podstawowy

Według nowego pzp do klasycznych zamówień krajowych nie będą miały zastosowania m.in. tryby przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Pojawi się natomiast tryb podstawowy.

Wrzesień 2020, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie zasobów w nowym pzp

W postępowaniach o udzielenie zamówienia wykonawca może posiłkować się zasobami podmiotów trzecich. Jak zmienią się warunki korzystania z tych zasobów po wejściu w życie nowego pzp?

Wrzesień 2020, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi społeczne w nowym pzp

Nowe przepisy zmodyfikują sposób udzielania zamówień na usługi społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych postępowań, których wartość będzie mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro.

Wrzesień 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie dokumentów po otwarciu ofert

Po upływie terminu składania ofert wykonawca dysponuje szeregiem instrumentów prawnych w celu złożenia oświadczeń lub dokumentów albo uzupełnienia, poprawienia bądź wyjaśnienia tych już złożonych.

Wrzesień 2020, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odmowa publikacji ogłoszenia

Jak ocenić działalność Urzędu Publikacji UE, który odmawia publikacji ogłoszeń o wprowadzonych zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trakcie postępowania?
 

Lipiec 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą w nowym pzp

Jak zmienią się regulacje dotyczące terminu, w którym wykonawca jest związany zapisami złożonej przez siebie oferty, po wejściu w życie nowego pzp? Na jakich zasadach będzie możliwe ich przedłużanie?

Lipiec 2020, Andrzela Gawrońska-Baran

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 4.0

Od 24 czerwca br. obowiązują kolejne przepisy mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii koronawirusa i zastosowanie określonych środków zaradczych w tym zakresie.

Lipiec 2020,

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert w czasie pandemii

W związku z panującą pandemią sposób myślenia zamawiających musiał ulec zmianie. Tradycyjna forma otwarcia ofert papierowych powoli zanika, a zamawiający coraz chętniej sięgają po rozwiązania elektroniczne.

Lipiec 2020, Justyna Starek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie dokumentów przedmiotowych

Celem składanych przez wykonawcę dokumentów przedmiotowych jest potwierdzenie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Lipiec 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Język polski w postępowaniu

Jedną z zasad zamówień publicznych jest prowadzenie postępowania w języku polskim. Zdarza się jednak, że wykonawcy składają dokumenty w językach obcych. Jak wówczas postępować?

Lipiec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  49

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne