Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Prawo i orzecznictwo

Samooczyszczenie w nowym pzp

Zawarte w nowej ustawie regulacje dotyczące instytucji samooczyszczenia różnią się od obecnie obowiązujących. Przyswojenie nowych zasad w tej materii może w przyszłości nastręczać wiele trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

Listopad 2020, Martyna Lubieniecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Monitorowanie i raportowanie

Etap monitorowania i raportowania to narzędzie, którego celem jest kontrola prawidłowości, terminowości i efektywności realizacji bieżącego projektu. Służy on także określeniu ryzyk związanych z przyszłymi postępowaniami o udzielenie zamówienia i realizacją roboty budowlanej.

Listopad 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmowa przetargowa

Tematyka zmowy przetargowej, jako materia skomplikowana, wymaga syntetycznego i praktycznego ujęcia w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Listopad 2020, Michał Zastrzeżyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowne prawo odstąpienia od umowy

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego należy uznać, że możliwe jest zawarcie w umowach o zamówienia publiczne na roboty budowlane klauzul umownych dotyczących odstąpienia od umowy.

Listopad 2020, Agata Wujewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędne oszacowanie

Szacowanie wartości zamówienia ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ decyduje o doborze odpowiednich procedur i stosowaniu właściwych regulacji.

Listopad 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie konkursowe

Większość problemów dotyczących konkursu na gruncie pzp, jakie do tej pory sygnalizowano, została przez ustawodawcę zidentyfikowana, co widać w zmianach, jakie w tej materii przynoszą przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Październik 2020, Paweł Skrodzki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Omawiamy zmiany, jakie ustawodawca wprowadził w nowym pzp odnośnie do podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, w tym ograniczenie przesłanek obligatoryjnych, a także modyfikacje w zakresie regulacji dotyczących self-cleaningu.

Październik 2020, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w zakresie terminu związania ofertą

W nowym pzp wprowadzono szereg istotnych zmian dotyczących terminu związania ofertą. Odnoszą się one m.in. do długości tego terminu, do zasad jego przedłużania czy możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą.

Październik 2020, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pułapki elektronicznego otwarcia ofert

Omawiamy możliwość naruszenia jawności procedury otwarcia ofert, polegającego na uprzednim ich rozszyfrowaniu i otworzeniu przez zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Październik 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi społeczne w nowym pzp

Nowe przepisy zmodyfikują sposób udzielania zamówień na usługi społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych postępowań, których wartość będzie mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro.

Wrzesień 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  50

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne