Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Prawo i orzecznictwo

Przegląd i ocena zamówień w UE

Opublikowany przez Komisję Europejską Scoreboard 2018 pokazuje różnice w udzielaniu zamówień publicznych w poszczególnych państwach europejskich.

Lipiec 2019, Zbigniew Raczkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozważania o aukcji elektronicznej

Jednym z pobocznych efektów elektronizacji zamówień publicznych jest większe zainteresowanie zamawiających wykorzystaniem elektronicznych narzędzi wynikających z pzp, które dotąd nie cieszyły się popularnością.

Lipiec 2019, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustawowe kary finansowe

Kara nakładana przez KIO lub sąd na zamawiającego w związku z zawarciem przez niego umowy podlegającej unieważnieniu pełni funkcję dyscyplinującą i prewencyjną.

Lipiec 2019, Krzysztof Zedlewski, Mikołaj Górecki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Czy sankcji określonej w przepisach uondfp podlegają jedynie sytuacje, w których zamawiający nie opublikuje ogłoszenia, czy może także te, w których publikacja nastąpi po upływie przewidzianego przepisami terminu?

Lipiec 2019, Anna Packo

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest dobrowolne, jego publikacja zależy od decyzji zamawiającego. Czy mimo to brak opublikowania tego ogłoszenia może być podstawą wniesienia odwołania?

Lipiec 2019, Matylda Grzybowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola uprzednia zamówień realizowanych przy wsparciu UE

Do przeprowadzenia kontroli ex ante zamówień, które współfinansowane są z funduszy unijnych, uprawnione są instytucje zarządzające poszczególnymi (krajowymi lub regionalnymi) programami operacyjnymi oraz Prezes UZP.

Lipiec 2019, Grzegorz Karwatowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niewyłączenie się z postępowania

Bezstronność i obiektywizm w prowadzeniu postępowania należy rozumieć jako brak konfliktu interesów między personelem zamawiającego, przygotowującym i prowadzącym postępowanie, a wykonawcami dostaw, robót budowlanych lub usług świadczonych na rzecz zamawiającego.

Lipiec 2019, Danuta Domżalicka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koszty cyklu życia budynków

Omawiamy metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, obejmujących wydatki związane z utrzymaniem, użytkowaniem, wycofaniem z eksploatacji czy szkoleniem użytkowników.

Czerwiec 2019, Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty zamienne i dodatkowe

Roboty zamienne to roboty objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać w sposób odmienny od założonego. Roboty dodatkowe to natomiast roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia, ale konieczne do wykonania. Rozróżnienie to jest niestety tylko pozornie proste.

Czerwiec 2019, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykładnia przepisów prawnych

Omawiamy sposoby wykładni przepisów prawa polskiego na przykładzie regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czerwiec 2019, Jacek Jerka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  44

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne