Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Koszty cyklu życia budynków

Omawiamy metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, obejmujących wydatki związane z utrzymaniem, użytkowaniem, wycofaniem z eksploatacji czy szkoleniem użytkowników.

Czerwiec 2019, Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skan oferty

Omawiamy kwestię dotyczącą składania skanu oferty, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w kontekście wymagań siwz niedopuszczających skanu oferty – na podstawie najnowszego orzeczenia KIO.

Czerwiec 2019, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykładnia przepisów prawnych

Omawiamy sposoby wykładni przepisów prawa polskiego na przykładzie regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czerwiec 2019, Jacek Jerka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty zamienne i dodatkowe

Roboty zamienne to roboty objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać w sposób odmienny od założonego. Roboty dodatkowe to natomiast roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia, ale konieczne do wykonania. Rozróżnienie to jest niestety tylko pozornie proste.

Czerwiec 2019, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opcja jako rozszerzenie procentowe

Decydując się na skorzystanie z prawa opcji, zamawiający musi wskazać zakres zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakres, który zostanie poddany prawu opcji.

Maj 2019, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Waloryzacja wynagrodzenia

Umowa o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, jest co do zasady niezmienna. W ściśle określonych sytuacjach wykonawca może jednak ubiegać się o jej zmianę w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Maj 2019, Żaneta Urbaniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe

Omawiamy możliwość zmiany wynagrodzenia w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w sytuacji umów o zamówienie publiczne zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Maj 2019, Sandra Robacka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia bagatelne w projekcie pzp

Analizujemy proponowane w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zapisy dotyczące udzielania tzw. zamówień bagatelnych.

Kwiecień 2019, Krzysztof Puchacz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana a sprostowanie treści ogłoszenia

Konsekwencją braku zamieszczenia zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, w przypadkach gdy jest to konieczne, może być zarzut naruszenia ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania i uniemożliwić zawarcie ważnej umowy.

Kwiecień 2019, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowa ustawa a oczekiwania instytucji kultury

Projektodawca planuje rezygnację z wyłączeń ustawowych przewidzianych dla zamówień społecznych i z dziedziny kultury. W jaki sposób wpłynie to na sytuację zamawiających działających w sferze kultury?

Kwiecień 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne