Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Efektywność – nowa zasada

W nowym stanie prawnym, oprócz dotychczasowych zasad udzielania zamówień publicznych (zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, zasada jawności, pisemności), będzie obowiązywała dodatkowa zasada dotycząca efektywności.

Kwiecień 2020, Grzegorz Matejczuk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia podlegające wznowieniu

Na czym polegają zamówienia określone mianem podlegających wznowieniu? W jaki sposób odróżnić je od zamówień podobnych, powtarzanych lub dodatkowych?

Kwiecień 2020, Michał Zastrzeżyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa

Przypominamy o obowiązkach wykonawcy i zamawiającego związanych z zastrzeganiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Marzec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana umowy a potencjalny krąg wykonawców

Jednym z przejawów „istotności” zmiany umowy jest wpływ tej zmiany na krąg podmiotów zainteresowanych zamówieniem oraz na szanse, jakie poszczególni wykonawcy mają na jego uzyskanie.

Marzec 2020, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pozorność umowy konsorcjum

Czy współpraca podmiotów tworzących konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia może być pozorna? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Marzec 2020, Bartłomiej Ziółkowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dowody dla KIO w nowej ustawie

Analizujemy kwestię związaną z dowodami składanymi w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą na gruncie nowego pzp.

Marzec 2020, Rafał Kittel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezprawne wpływanie na zamawiającego

Zgodnie z prawem zamawiający powinien wykluczyć z postępowania wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Luty 2020, Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca biorący udział w przygotowaniu postępowania

Zdarza się, że podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sam następnie ubiega się o to zamówienie. Czy w każdym przypadku zamawiający jest zobowiązany wykluczyć taki podmiot z postępowania?
 

Luty 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrole programów operacyjnych

Projekty przeprowadzane w ramach programów operacyjnych, korzystające z funduszy UE, przechodzą szereg kontroli. Podobnie jak instytucje odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie danego programu.

Luty 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola doraźna Prezesa UZP w praktyce

Warunkiem wszczęcia kontroli doraźnej jest powzięcie przez Prezesa UZP uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.
 

Luty 2020, Julia Jarnicka, Marzena Jaworska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne