Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Składanie dokumentów po otwarciu ofert

Po upływie terminu składania ofert wykonawca dysponuje szeregiem instrumentów prawnych w celu złożenia oświadczeń lub dokumentów albo uzupełnienia, poprawienia bądź wyjaśnienia tych już złożonych.

Wrzesień 2020, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie zasobów w nowym pzp

W postępowaniach o udzielenie zamówienia wykonawca może posiłkować się zasobami podmiotów trzecich. Jak zmienią się warunki korzystania z tych zasobów po wejściu w życie nowego pzp?

Wrzesień 2020, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryb podstawowy

Według nowego pzp do klasycznych zamówień krajowych nie będą miały zastosowania m.in. tryby przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Pojawi się natomiast tryb podstawowy.

Wrzesień 2020, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert w czasie pandemii

W związku z panującą pandemią sposób myślenia zamawiających musiał ulec zmianie. Tradycyjna forma otwarcia ofert papierowych powoli zanika, a zamawiający coraz chętniej sięgają po rozwiązania elektroniczne.

Lipiec 2020, Justyna Starek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenia w zamówieniach na usługi cyberbezpieczeństwa

Podczas postępowania zakupowego w zakresie cyberbezpieczeństwa warto rozważyć skorzystanie z wyłączenia przepisów pzp bądź zastosowanie przepisów o zamówieniach z dziedziny obronności.
Ta druga opcja jest dopuszczalna też dla podmiotów niezajmujących się działalnością wojskową.

Lipiec 2020, Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb, Piotr Nepelski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie dokumentów przedmiotowych

Celem składanych przez wykonawcę dokumentów przedmiotowych jest potwierdzenie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Lipiec 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule abuzywne w nowym pzp

Nowa ustawa wprowadza nieznaną do tej pory na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych instytucję klauzul abuzywnych – wskazuje rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie o udzielenie zamówienia.

Lipiec 2020, Jarosław Jerzykowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin związania ofertą w nowym pzp

Jak zmienią się regulacje dotyczące terminu, w którym wykonawca jest związany zapisami złożonej przez siebie oferty, po wejściu w życie nowego pzp? Na jakich zasadach będzie możliwe ich przedłużanie?

Lipiec 2020, Andrzela Gawrońska-Baran

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odmowa publikacji ogłoszenia

Jak ocenić działalność Urzędu Publikacji UE, który odmawia publikacji ogłoszeń o wprowadzonych zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trakcie postępowania?
 

Lipiec 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Język polski w postępowaniu

Jedną z zasad zamówień publicznych jest prowadzenie postępowania w języku polskim. Zdarza się jednak, że wykonawcy składają dokumenty w językach obcych. Jak wówczas postępować?

Lipiec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne