Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo i orzecznictwo

Monitorowanie i raportowanie

Etap monitorowania i raportowania to narzędzie, którego celem jest kontrola prawidłowości, terminowości i efektywności realizacji bieżącego projektu. Służy on także określeniu ryzyk związanych z przyszłymi postępowaniami o udzielenie zamówienia i realizacją roboty budowlanej.

Listopad 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędne oszacowanie

Szacowanie wartości zamówienia ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ decyduje o doborze odpowiednich procedur i stosowaniu właściwych regulacji.

Listopad 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmowa przetargowa

Tematyka zmowy przetargowej, jako materia skomplikowana, wymaga syntetycznego i praktycznego ujęcia w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Listopad 2020, Michał Zastrzeżyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowne prawo odstąpienia od umowy

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego należy uznać, że możliwe jest zawarcie w umowach o zamówienia publiczne na roboty budowlane klauzul umownych dotyczących odstąpienia od umowy.

Listopad 2020, Agata Wujewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Samooczyszczenie w nowym pzp

Zawarte w nowej ustawie regulacje dotyczące instytucji samooczyszczenia różnią się od obecnie obowiązujących. Przyswojenie nowych zasad w tej materii może w przyszłości nastręczać wiele trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

Listopad 2020, Martyna Lubieniecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie konkursowe

Większość problemów dotyczących konkursu na gruncie pzp, jakie do tej pory sygnalizowano, została przez ustawodawcę zidentyfikowana, co widać w zmianach, jakie w tej materii przynoszą przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Październik 2020, Paweł Skrodzki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Omawiamy zmiany, jakie ustawodawca wprowadził w nowym pzp odnośnie do podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, w tym ograniczenie przesłanek obligatoryjnych, a także modyfikacje w zakresie regulacji dotyczących self-cleaningu.

Październik 2020, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w zakresie terminu związania ofertą

W nowym pzp wprowadzono szereg istotnych zmian dotyczących terminu związania ofertą. Odnoszą się one m.in. do długości tego terminu, do zasad jego przedłużania czy możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą.

Październik 2020, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pułapki elektronicznego otwarcia ofert

Omawiamy możliwość naruszenia jawności procedury otwarcia ofert, polegającego na uprzednim ich rozszyfrowaniu i otworzeniu przez zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Październik 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udostępnianie zasobów w nowym pzp

W postępowaniach o udzielenie zamówienia wykonawca może posiłkować się zasobami podmiotów trzecich. Jak zmienią się warunki korzystania z tych zasobów po wejściu w życie nowego pzp?

Wrzesień 2020, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  51

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne