Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Opis przedmiotu zamówienia

Wielobranżowa dokumentacja projektowa

Wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa, zostały określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wrzesień 2018, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bilety lotnicze

Omawiamy kwestie związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dotyczących zakupu biletów lotniczych oraz związanych z tym usług ich rezerwacji i dostarczania.

Sierpień 2018, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej

Wystawy stałe tworzone na potrzeby realizacji podstawowych zadań statutowych instytucji kultury, dzięki rozwojowi technologii, stają się coraz bardziej atrakcyjne, ciekawe i zaskakujące, aby jak najdłużej pozostawić w świadomości zwiedzających element refleksji i zadumy.

Lipiec 2018, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obsługa prawna zamawiającego

Na czym polega bieżąca obsługa prawna zamawiającego w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia?

Czerwiec 2018, Magdalena Marciniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii

Czy zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE) to dostawa czy robota budowlana w rozumieniu pzp?

Maj 2018, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sceniczny system nagłośnieniowy

System nagłośnieniowy to system elektroniczny składający się z mikrofonów, wzmacniaczy, głośników oraz powiązanego z nimi sprzętu, którego głównym celem jest zwiększenie pozornej głośności ludzkiego głosu, instrumentu muzycznego lub innego akustycznego źródła dźwięku.

Kwiecień 2018, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta równoważna

Choć treść art. 29 ust. 3 pzp funkcjonuje w obecnym brzmieniu już od wielu lat, to wciąż przepis ten budzi wiele kontrowersji, a wykonawcy i zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem w praktyce.

Marzec 2018, Martyna Lubieniecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia a potrzeby pacjentów

Prezentujemy spojrzenie na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez podmioty lecznicze przez pryzmat ich specyficznej działalności i dobra pacjenta.

Luty 2018, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Znaki towarowe

Omawiamy kwestię zawierania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia części niektórych elementów wyposażenia trwale związanego z obiektem budowlanym.

Styczeń 2018, Martyna Lubieniecka, Magdalena Szymko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Materiały eksploatacyjne

W jaki sposób zamawiający powinien przygotować opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych?

Grudzień 2017, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  23

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne