Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Prowadzenie postępowania

Dodatkowe informacje o zamówieniu na stronie internetowej

Kiedy opublikowanie na stronie internetowej dodatkowych informacji o czynnościach podjętych w toku prowadzonego postępowania może stanowić naruszenie prawa? Jakich informacji na stronie internetowej nie należy publikować?

Wrzesień 2020, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kluczowe dla wykonawcy zapisy nowego pzp

Omawiamy odnoszące się do wykonawców wybrane przepisy nowej ustawy, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Wrzesień 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kolejne etapy analizy

Zamawiający, przeprowadzając analizę swoich potrzeb i wymagań, ma je zidentyfikować na tyle, by móc zdecydować, czy do ich realizacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, czy też zastosowanie metod alternatywnych.

Wrzesień 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiotowe środki dowodowe

Kolejną część SWZ stanowi informacja nt. wymaganych od wykonawców podmiotowych środków dowodowych. W przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym będą to środki potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wrzesień 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenie z postępowania

W nowej ustawie ustawodawca zastosował nieco inne rozwiązanie w zakresie badania konfliktu interesów po stronie zamawiającego. Postępowanie w tym zakresie zostało określone w art. 56.

Wrzesień 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektroniczne zamówienia w czasie pandemii

Choć wielu zamawiających obawiało się nadchodzącego procesu elektronizacji, to czas pandemii pokazał nam, jak wiele korzyści niesie ze sobą możliwość załatwiania spraw online.

Wrzesień 2020, Justyna Starek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących komisji przetargowej

Analizujemy, w jakim zakresie przepisy dotyczące komisji przetargowej zmienią się po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lipiec 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Mechanizm umów ramowych (cz. 2)

Umowy ramowe mogą być stosowane do udzielania klasycznych zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zamówień sektorowych (o wartościach przewyższających progi unijne) oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Lipiec 2020, Józef Górny

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwrot wadium na gruncie nowego pzp

Zasady zwrotu wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Powstaje pytanie, czy zmiany te będą
miały przełożenie na praktykę zamawiających.

Lipiec 2020, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ile można zlecić podwykonawcom

Umożliwienie wykonawcom realizowania części zamówienia publicznego przy pomocy podwykonawców przyczynia się do wzrostu liczby wykonawców ubiegających się o dane zamówienie, a przez to zwiększa konkurencyjność postępowania.

Lipiec 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  81

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne