Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Prowadzenie postępowania

Samooczyszczenie się wykonawcy

Omawiamy warunki zastosowania instytucji self-cleaning, która umożliwia wykonawcy podjęcie działań mających zapobiec jego wykluczeniu z postępowania mimo zaistnienia podstaw wykluczenia.

Marzec 2020, Wojciech Piórkowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia

Jakie zmiany w katalogu obowiązkowych podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wprowadza nowa ustawa Prawo zamówień publicznych?

Marzec 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wynagrodzenie ryczałtowe na roboty budowlane

Czy w każdej sytuacji ustalona przez zamawiającego wysokość wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach na roboty budowlane musi pozostać niezmienna?

Marzec 2020, Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Doświadczenie a źródło finansowania

Czy zawsze warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia w realizacji zamówienia dofinansowanego ze środków unijnych stanowi naruszenie art. 22 ust. 1a pzp?

Marzec 2020, Grzegorz Karwatowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przygotowanie SWZ dla zamówień klasycznych

Doradzamy, jak opracować specyfikację w przypadku zamówień klasycznych udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi.

Marzec 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawdziwe informacje

Omawiamy przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania wskutek wprowadzenia zamawiającego w błąd przez przedstawienie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Marzec 2020, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfikacja warunków zamówienia

Ustawodawca uznał za zasadne, by zmienić nazwę „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” (siwz) na określenie – jak wskazał w uzasadnieniu – bardziej adekwatne do treści zawartych w tym dokumencie. Stąd nowe pojęcie i nowy skrót.

Luty 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Omyłki rachunkowe i konsekwencje ich poprawy

Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie wykonawcy omyłki w zakresie obliczeń rachunkowych, których nieprawidłowość jest oczywista, a sposób, w jaki powinny być one poprawione, nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Luty 2020, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryb podstawowy w świetle nowego pzp

Omawiamy poszczególne warianty trybu podstawowego i wskazujemy, czym tryb ten różni się od obecnie funkcjonującego przetargu nieograniczonego.

Luty 2020, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa na nowo

Na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków zamawiający będzie mógł korzystać z umów ramowych na gruncie nowej ustawy? Co się w tym zakresie zmieni względem obowiązujących obecnie przepisów? 

Luty 2020, Agata Smerd

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  78

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne