Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Prowadzenie postępowania

Tryb podstawowy w świetle nowego pzp

Omawiamy poszczególne warianty trybu podstawowego i wskazujemy, czym tryb ten różni się od obecnie funkcjonującego przetargu nieograniczonego.

Luty 2020, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa na nowo

Na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków zamawiający będzie mógł korzystać z umów ramowych na gruncie nowej ustawy? Co się w tym zakresie zmieni względem obowiązujących obecnie przepisów? 

Luty 2020, Agata Smerd

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sektor obronny w nowym pzp

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa polega na objęciu obowiązkiem stosowania przepisów ustawy jedynie tych zamówień, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza.

Luty 2020, Andrzela Gawrońska-Baran

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Omyłki rachunkowe i konsekwencje ich poprawy

Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie wykonawcy omyłki w zakresie obliczeń rachunkowych, których nieprawidłowość jest oczywista, a sposób, w jaki powinny być one poprawione, nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Luty 2020, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfikacja warunków zamówienia

Ustawodawca uznał za zasadne, by zmienić nazwę „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” (siwz) na określenie – jak wskazał w uzasadnieniu – bardziej adekwatne do treści zawartych w tym dokumencie. Stąd nowe pojęcie i nowy skrót.

Luty 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedmiotowe środki dowodowe w nowym pzp

W przypadku gdy zamawiający wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych, ma on obowiązek żądania środków związanych z przedmiotem zamówienia i proporcjonalnych do niego.

Styczeń 2020, Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centralny zamawiający w postępowaniu

Dzięki centralizacji procesów zakupowych możliwe jest zmniejszenie obciążeń kadrowych i finansowych. Wspólne zakupy umożliwiają przy tym zwiększenie efektywności działań przez usprawnienia logistyczne.

Styczeń 2020, Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wartość zamówienia

Omawiamy często mylone pojęcia „orientacyjna wartość zamówienia”, „wartość szacunkowa zamówienia”, „kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” oraz „cena oferty”.

Styczeń 2020, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Omawiamy instytucję prawną, jaką jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, a także wskazujemy konsekwencje, na jakie naraża się zamawiający w przypadku nieopublikowania takiego ogłoszenia.
 

Styczeń 2020, Mariusz Partyka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana i wycofanie oferty

Oferta, jako oświadczenie woli, stanowi deklarację chęci zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego określonego w dokumentacji postępowania.

Styczeń 2020, Joanna Filipiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  78

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne