Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Prowadzenie postępowania

Oferty wariantowe

Co to jest oferta wariantowa? Jakie są korzyści płynące z dopuszczenia przez zamawiającego składania ofert wariantowych? W jakich sytuacjach oferty takie podlegają odrzuceniu?

Lipiec 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie ofert dodatkowych

Omawiamy kwestię złożenia oferty dodatkowej w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego, m.in. w kontekście elektronizacji zamówień.

Lipiec 2019, Agnieszka Matusiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Demonstracja próbki

Badanie spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego w specyfikacji może się odbywać za pomocą prezentacji składanych wraz z ofertą próbek.

Lipiec 2019, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ponowne wniesienie wadium

Czynność ponownego wniesienia wadium, określona w art. 46 ust. 3 pzp, od lat budzi sporo wątpliwości wśród uczestników postępowania. Jak zatem interpretować obowiązek żądania od wykonawcy ponownego wniesienia wadium, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została uznana za najkorzystniejszą?

Lipiec 2019, Magdalena Kulińska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie a tajemnica przedsiębiorstwa

Z ustaleniem terminu na wniesienie odwołania dotyczącego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wiąże się ryzyko wykonawcy wynikające ze swoistej luki prawnej istniejącej na gruncie przepisów pzp.

Lipiec 2019, Joanna Hołowińska, Piotr Trębicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

System kwalifikowania wykonawców

Zamawiający sektorowi mogą znacznie usprawnić prowadzone przez siebie postępowania dzięki systemowi kwalifikowania wykonawców. Jest to rozwiązanie wciąż dosyć nowe, a przy tym niezupełnie odkryte na rynku zamówień publicznych.

Lipiec 2019, Agata Nowaczewska, Maciej Kuczkowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie z wolnej ręki

Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zamawiający ma prawo do skorzystania z możliwości udzielenia zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą.

Lipiec 2019, Andrzej Czerniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Założenia projektu pzp a postępowania unijne

Omawiamy propozycje uregulowania podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych na gruncie projektu ustawy pzp w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych.

Czerwiec 2019, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia krajowe w projekcie pzp

Na bazie projektu nowej ustawy omawiamy kluczowe zagadnienia związane z zasadami prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych.

Czerwiec 2019, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej – propozycje zmian

Jakie regulacje z zakresu środków ochrony prawnej zmienią się wraz z przyjęciem projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?

Czerwiec 2019, Jarosław Jerzykowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  74

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne