Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Prowadzenie postępowania

Szacowanie wartości w usługach społecznych

Czy przepisy dotyczące szacowania wartości zamówienia, określone w art. 32–35 pzp, znajdują zastosowanie również w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne?

Styczeń 2019, Magdalena Falkowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin wykonania

Wskazanie przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia jest elementem obligatoryjnym dokumentacji każdego postępowania.

Styczeń 2019, Piotr Horelik

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Plan zamówień a plan postępowań

Głównym celem tworzenia i upubliczniania planów jest usystematyzowanie postępowań przewidzianych do przeprowadzenia, zwiększenie ich transparentności i przejrzystości, a także uniknięcie dzielenia zamówienia na części.

Styczeń 2019, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium w formie poręczenia

Omawiamy złożenie przez wykonawcę wadium w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Styczeń 2019, Sandra Robacka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Grupa kapitałowa

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą uniknąć wykluczenia z postępowania, jeśli wykażą, że powiązania istniejące między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Styczeń 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin publikacji siwz na stronie WWW

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem opracowywanym przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający nie może sam decydować o terminie jej udostępnienia.

Styczeń 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty przedmiotowe

Jeżeli zamawiający uzna, że oprócz oświadczenia wykonawcy o akceptacji wymogów opisu przedmiotu zamówienia konieczne będzie zweryfikowanie oferowanego świadczenia za pomocą dodatkowych dowodów, może sięgnąć do tzw. dokumentów przedmiotowych.

Grudzień 2018, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upływ terminu związania ofertą

Analizujemy skutki upływu terminu związania ofertą w zakresie możliwości wyboru oferty i podpisania umowy o udzielenie zamówienia – w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki oraz wykładni UZP.

Grudzień 2018, Magdalena Kulińska, Jerzy Pieróg

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozwiązania równoważne

W jaki sposób formułować zapisy siwz, aby pozostawały one w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji, w tym z regulacjami wynikającymi z art. 29 ust. 3 pzp?

Grudzień 2018, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

Rozwiewamy wątpliwości nasuwające się w związku z wprowadzeniem art. 9a ust. 2 pzp, a dotyczące zobowiązania wykonawcy do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Grudzień 2018, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  71

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne