Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Prowadzenie postępowania

Otwarcie ofert elektronicznych

Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań, by czynność otwarcia ofert – również tych elektronicznych – przebiegała prawidłowo. Czynność ta jest bardzo istotna z uwagi na to, że nie można jej powtórzyć.

Wrzesień 2019, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja wadialna niezgodna z siwz

Czy każda rozbieżność między zapisami gwarancji wadialnych a wymogami w tym zakresie zamieszczonymi w siwz dyskwalifikuje ofertę?

Wrzesień 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy ramowe

Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone
w późniejszym – określonym w niej – okresie

Wrzesień 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potencjał podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zawsze może uzupełnić lub zastąpić swój potencjał potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wrzesień 2019, Dorota Grochalska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aukcja elektroniczna a wybrane przepisy pzp

Omawiamy stosowanie przez zamawiających tych przepisów pzp, które w kontekście korzystania z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej budzą w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

Wrzesień 2019, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie a tajemnica przedsiębiorstwa

Z ustaleniem terminu na wniesienie odwołania dotyczącego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wiąże się ryzyko wykonawcy wynikające ze swoistej luki prawnej istniejącej na gruncie przepisów pzp.

Lipiec 2019, Joanna Hołowińska, Piotr Trębicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie z wolnej ręki

Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zamawiający ma prawo do skorzystania z możliwości udzielenia zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą.

Lipiec 2019, Andrzej Czerniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

System kwalifikowania wykonawców

Zamawiający sektorowi mogą znacznie usprawnić prowadzone przez siebie postępowania dzięki systemowi kwalifikowania wykonawców. Jest to rozwiązanie wciąż dosyć nowe, a przy tym niezupełnie odkryte na rynku zamówień publicznych.

Lipiec 2019, Agata Nowaczewska, Maciej Kuczkowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie ofert dodatkowych

Omawiamy kwestię złożenia oferty dodatkowej w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego, m.in. w kontekście elektronizacji zamówień.

Lipiec 2019, Agnieszka Matusiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferty wariantowe

Co to jest oferta wariantowa? Jakie są korzyści płynące z dopuszczenia przez zamawiającego składania ofert wariantowych? W jakich sytuacjach oferty takie podlegają odrzuceniu?

Lipiec 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  75

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne