Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o dokumentach...

27 Luty 2019 
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach...

Podpisy kwalifikowane a...

27 Luty 2019 
W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się...

Nowa ustawa – uzgodnienia,...

27 Luty 2019 
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu m.in. wprowadzenie spójnych i...

Prowadzenie postępowania

Zlecanie robót dodatkowych

W interesie zamawiającego leży uregulowanie klauzul umownych, na podstawie których będzie możliwe zlecanie robót dodatkowych, robót zamiennych czy też rezygnacja z realizacji części robót, przy jednoczesnej możliwości modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego.

Marzec 2019, Danuta Domżalicka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczające jest użycie dowolnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez którykolwiek podmiot zaufania mający siedzibę w Unii Europejskiej, a nie tylko przez podmiot krajowy.

Marzec 2019, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pilna potrzeba a natychmiastowe wykonanie

Będąc pod presją czasu, zamawiający ma możliwość zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Warunkiem jest wypełnienie przesłanek określonych odpowiednio w art. 62 ust. 1 pkt 4 i art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp.

Marzec 2019, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Złożenie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji

Jakie cechy oferty składanej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą stanowić podstawę do jej odrzucenia na mocy art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp?

Marzec 2019, Joanna Filipiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku a przepisy kc

Korzystając ze środków unijnych, beneficjenci powinni pamiętać, że oprócz pzp obowiązują ich także inne procedury regulujące udzielanie zamówień publicznych, określone w Wytycznych, a także przepisy kc.

Marzec 2019, Grzegorz Karwatowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia publiczne do 30 000 euro

W jaki sposób ustalić, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem publicznym o wartości bagatelnej, czy też z kilkoma zamówieniami odrębnymi?

Marzec 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakłócenie konkurencji

Jednym z obowiązków zamawiającego jest równe traktowanie wykonawców, w tym zapewnienie, by w wyniku udziału w przygotowaniu postępowania nie uzyskali nieuzasadnionej przewagi nad konkurentami.

Luty 2019, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin wykonania (cz. 2)

Wskazanie przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia jest elementem obligatoryjnym dokumentacji każdego postępowania.

Luty 2019, Piotr Horelik

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak liczyć terminy?

Nieprawidłowe obliczenie terminów przewidzianych przepisami pzp lub związanych z czynnościami określonymi w tej ustawie może rodzić daleko idące i nierzadko negatywne konsekwencje zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.
 

Luty 2019, Matylda Grzybowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pojęcie oferty

W systemie zamówień publicznych pojęcie oferty ma niebagatelne znaczenie. Zależy od niego bowiem kształt decyzji podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców, w tym kwestia podstawowa: czy oferta złożona przez wykonawcę odpowiada treści siwz.

Luty 2019, Mariusz Partyka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  72

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne