Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Centrum nauki na stacji PKP

03 Wrzesień 2018 
Samorząd miejski Ostrołęki przekształci część tamtejszego dworca PKP w nowoczesne centrum...

Zaliczki w zamówieniach...

03 Wrzesień 2018 
W ramach wsparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację...

Przesunięcie terminu pełnej...

03 Wrzesień 2018 
22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1603 opublikowana została ustawa z dnia 20...

Prowadzenie postępowania

Omyłki w ofertach przetargowych

Jakiego typu omyłki i w jakich sytuacjach zamawiający może samodzielnie poprawić w ofertach wykonawców?

Wrzesień 2018, Mariusz Partyka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Cena rażąco niska jest ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów.

Wrzesień 2018, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi badawcze i prace rozwojowe

Jakie są przesłanki skorzystania z wyłączenia dotyczącego udzielania zamówień na usługi badawczo-rozwojowe i jakie usługi mogą być zamawiane w ramach tego wyłączenia?

Wrzesień 2018, Marta Lipińska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 1)

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

Wrzesień 2018, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji a roboty budowlane

Czy zamawiający może przewidzieć skorzystanie z prawa opcji w ramach dokumentacji dotyczącej zamówienia na roboty budowlane?

Wrzesień 2018, Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryb kolejnego postępowania

Czy wszczynając ponowne postępowanie obejmujące przedmiot postępowania unieważnionego, zamawiający może swobodnie wybrać jeden z trybów szczególnych, czy też istnieją ustawowe wytyczne w tym zakresie?

Wrzesień 2018, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konflikt interesów

Rynek zamówień publicznych może stanowić pole do nadużyć. Jednym z istotnych źródeł możliwych nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne jest brak bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie.

Wrzesień 2018, Julia Jarnicka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na usługi społeczne a odwołanie

Ograniczenie stosowania przepisów pzp, o którym mowa w art. 138o pzp, odnosi się do obowiązków zamawiającego, a nie do uprawnień wykonawców, do których należy zaliczyć m.in. korzystanie ze środków ochrony prawnej.

Sierpień 2018, Agnieszka Dylong

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty wykonawców zagranicznych

Wykonawcy mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne nie tylko w kraju swojej siedziby, ale także w innych krajach, m.in. w państwach członkowskich UE. Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę w takim przypadku?

Sierpień 2018, Iwona Piastowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pozorna oferta

Zdarzają się sytuacje, w których zamawiający musi ocenić autentyczność zamiarów wykonawcy.

Sierpień 2018, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  69

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne