Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Prowadzenie postępowania

Pełnomocnictwo wystawione po terminie otwarcia ofert

Czynność prawna dokonana przez osobę nieposiadającą stosownego umocowania jest nieważna. Jeśli zamawiający stwierdzi, że oferta została złożona przez osobę nieprawidłowo umocowaną, to oferta taka podlega odrzuceniu.

Listopad 2019, Agnieszka Dylong

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenie się z postępowania

Zamawiający musi zadbać o to, by udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania i jego przeprowadzeniem miały osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm.

Listopad 2019, Agnieszka Matusiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Negocjacje w zamówieniach publicznych

Omawiamy podobieństwa i różnice pojawiające się między regulacjami dotyczącymi negocjacji określonymi w obecnie obowiązującym pzp a zasadami prowadzenia negocjacji na gruncie nowej ustawy.

Listopad 2019, Żaneta Urbaniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odrzucenie oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądał wniesienia wadium, a wadium to nie zostało wniesione w ogóle lub wniesiono je w sposób nieprawidłowy, to oferta podlega odrzuceniu.

Listopad 2019, Agata Smerd

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenia przedmiotowe

W treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych pewnym modyfikacjom uległ katalog wyłączeń przedmiotowych. W jakich sytuacjach zamawiający będzie uprawniony do niestosowania przepisów nowego pzp?

Listopad 2019, Rafał Kittel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpis z KRS lub CEIDG

Analizujemy rolę odpisów z KRS lub CEIDG i ich znaczenie dla procesu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Październik 2019, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie poniżej progów UE a elektronizacja

W jaki sposób korzystać z przepisów umożliwiających prowadzenie postępowania przy użyciu środków elektronicznych w okresie przejściowym, czyli do 1 stycznia 2021 roku?

Październik 2019, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Własnoręczny podpis

Jak – zgodnie z przepisami prawa – należy rozumieć pojęcie „własnoręczny podpis”? Kiedy i na jakich dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia taki podpis jest wymagany?

Październik 2019, Martyna Lubieniecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy wnieść zabezpieczenie

Aby ułatwić zamawiającemu dochodzenie roszczeń z powodu nienależytego wykonania umowy albo niewykonania jej w ogóle, ustawodawca ustanowił narzędzie w postaci tzw. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Październik 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szacowanie wartości zamówienia

Dla oszacowania wartości zamówienia konieczne jest dokonanie analizy w celu ustalenia, czy planowane zakupy powinny zostać potraktowane jako jedno zamówienie, czy też jako zamówienia odrębne.

Październik 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  76

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne