Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Prowadzenie postępowania

Zamówienia wspólne

Wspólne udzielanie zamówień stanowi realizację zasady efektywności udzielania zamówień publicznych, gwarantując przestrzeganie nie tylko zasady legalizmu, ale także racjonalności i ekonomiki działania.

Luty 2021, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Publiczny transport zbiorowy w in-house

Udzielanie zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego odbywa się co do zasady w sposób odmienny niż w przypadku innych rodzajów usług. Konieczne jest tu odwołanie się m.in. do rozporządzenia 1370/2007 czy do przepisów uptz.

Luty 2021, Agnieszka Dylong

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Analizujemy najważniejsze aspekty zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, odróżniające je od zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Luty 2021, Kamil Magier

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak przygotować regulamin konkursu (cz. 2)

Oprócz sprecyzowania przedmiotu konkursu i powołania sądu konkursowego zamawiający musi m.in. sporządzić jego regulamin, określający prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

Luty 2021, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielenie zamówienia na zarządzanie PPK

Obowiązek wyłonienia podmiotów zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi w jednostkach sektora publicznego zbiegł się z wejściem w życie nowego pzp. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie instytucji finansowej zamówienia w tym zakresie?

Luty 2021, Ilona Zalewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenia w nowym pzp

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady sporządzania i publikowania przez zamawiającego ogłoszeń o zamówieniach. Przedstawiamy najważniejsze nowości w tym zakresie.

Styczeń 2021, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin konkursu (cz. 1)

Przygotowując się do wszczęcia konkursu, oprócz sprecyzowania jego przedmiotu i powołania sądu konkursowego zamawiający będzie musiał m.in. sporządzić jego regulamin, określając prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

Styczeń 2021, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak kosztorysu a odrzucenie oferty

Czy oferta wykonawcy, który nie dołączył kosztorysu do składanej w postępowaniu oferty, podlega odrzuceniu? W jakich przypadkach i na jakiej podstawie?

Styczeń 2021, Agnieszka Dylong

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące kontroli

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowano system kontroli zamówień publicznych, opierając go na konkretnie określonych w ustawie zasadach kontroli.

Styczeń 2021, Ewaryst Kowalczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Analiza potrzeb i wymagań

Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań to nowy obowiązek, jaki na zamawiających publicznych nakłada nowa ustawa w przypadku prowadzenia postępowań unijnych.

Styczeń 2021, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne