Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Prowadzenie postępowania

Wartość zamówienia

Omawiamy często mylone pojęcia „orientacyjna wartość zamówienia”, „wartość szacunkowa zamówienia”, „kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” oraz „cena oferty”.

Styczeń 2020, Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Omawiamy instytucję prawną, jaką jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, a także wskazujemy konsekwencje, na jakie naraża się zamawiający w przypadku nieopublikowania takiego ogłoszenia.
 

Styczeń 2020, Mariusz Partyka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centralny zamawiający w postępowaniu

Dzięki centralizacji procesów zakupowych możliwe jest zmniejszenie obciążeń kadrowych i finansowych. Wspólne zakupy umożliwiają przy tym zwiększenie efektywności działań przez usprawnienia logistyczne.

Styczeń 2020, Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedmiotowe środki dowodowe w nowym pzp

W przypadku gdy zamawiający wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych, ma on obowiązek żądania środków związanych z przedmiotem zamówienia i proporcjonalnych do niego.

Styczeń 2020, Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana i wycofanie oferty

Oferta, jako oświadczenie woli, stanowi deklarację chęci zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego określonego w dokumentacji postępowania.

Styczeń 2020, Joanna Filipiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta elektroniczna, której nie można otworzyć

Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku stwierdzenia, że złożonej elektronicznie oferty wykonawcy nie da się otworzyć do końca dnia, w którym upłynął termin składania ofert?

Grudzień 2019, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protokół z postępowania

Rzetelne prowadzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jednym ze sposobów realizacji przez zamawiającego zasady jawności określonej m.in. w art. 8 i art. 96 ust. 3 pzp.

Grudzień 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria selekcji w przetargu ograniczonym

W jaki sposób korzystać z obiektywnych i niedyskryminacyjnych zasad i kryteriów ustalanych na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów w wieloetapowych postępowaniach o udzielenie zamówienia?
 

Grudzień 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu lub jego sprostowanie

W art. 11–12a pzp określono zasady zamieszczania lub publikacji ogłoszeń, w tym wytyczne regulujące dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w celu ujednolicenia jego treści z treścią siwz, po dokonanych przez zamawiającego modyfikacjach na etapie prowadzonego postępowania.

Grudzień 2019, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Złożenie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji

Z art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp wynika, że zamawiający ma obowiązek zweryfikowania otrzymanych ofert pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji, co niejednokrotnie może sprawiać istotne trudności praktyczne. Jak spośród otrzymanych ofert rozpoznać tę, wobec której ziściła się powyższa podstawa prawna odrzucenia?

Grudzień 2019, Agnieszka Suchecka, Agata Wujewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  77

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne