Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rekordowe inwestycje

06 Listopad 2018 
Trwające obecnie na Pomorzu Zachodnim inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

Inwestycje unijne a obligacje...

06 Listopad 2018 
Jak wskazują inwestorzy finansowi, rynek obligacji komunalnych, choć bardzo pożądany,...

miniPortal już działa!

06 Listopad 2018 
Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,...

Prowadzenie postępowania

JEDZ w konkursie

Czy w postępowaniach konkursowych o wartości przekraczającej progi unijne, analogicznie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinien żądać złożenia JEDZ?

Listopad 2018, Piotr Pieprzyca

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zasada jawności, która jest jedną z głównych zasad prowadzenia postępowań, doznaje ograniczenia na gruncie przepisów ustanawiających możliwość objęcia części oferty tajemnicą przedsiębiorstwa.

Listopad 2018, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zbyt zaangażowany wykonawca

Na każdym etapie postępowania zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych do wykonania zamówienia zdolności z uwagi na duże zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych.

Listopad 2018, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oświadczenie o bezstronności

Obowiązek składania oświadczeń z art. 17 ust. 2 pzp o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania stanowi środek prawny gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Listopad 2018, Agnieszka Szulakowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leniency a self-cleaning

Między programem łagodzenia kar (leniency) a instytucją samooczyszczenia wykonawcy przewidzianą w art. 24 ust. 8 pzp istnieje zauważalny związek. Jaki jest wzajemny wpływ tych dwóch instrumentów prawnych?

Listopad 2018, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 2)

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

Październik 2018, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

Czy składając oferty na odrębne części zamówienia, wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej muszą przedstawić dowody, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu?

Październik 2018, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert bez ofert

Jakie obowiązki związane z czynnością otwarcia ofert musi spełnić zamawiający w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta, a zatem otwarcie ofert jest praktycznie niemożliwe?

Październik 2018, Konrad Różowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konflikt interesów

Rynek zamówień publicznych może stanowić pole do nadużyć. Jednym z istotnych źródeł możliwych nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne jest brak bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie.

Wrzesień 2018, Julia Jarnicka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 1)

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

Wrzesień 2018, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  70

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne