Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Potencjał podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zawsze może uzupełnić lub zastąpić swój potencjał potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wrzesień 2019, Dorota Grochalska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert elektronicznych

Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań, by czynność otwarcia ofert – również tych elektronicznych – przebiegała prawidłowo. Czynność ta jest bardzo istotna z uwagi na to, że nie można jej powtórzyć.

Wrzesień 2019, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aukcja elektroniczna a wybrane przepisy pzp

Omawiamy stosowanie przez zamawiających tych przepisów pzp, które w kontekście korzystania z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej budzą w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

Wrzesień 2019, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie z wolnej ręki

Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zamawiający ma prawo do skorzystania z możliwości udzielenia zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą.

Lipiec 2019, Andrzej Czerniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Składanie ofert dodatkowych

Omawiamy kwestię złożenia oferty dodatkowej w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego, m.in. w kontekście elektronizacji zamówień.

Lipiec 2019, Agnieszka Matusiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferty wariantowe

Co to jest oferta wariantowa? Jakie są korzyści płynące z dopuszczenia przez zamawiającego składania ofert wariantowych? W jakich sytuacjach oferty takie podlegają odrzuceniu?

Lipiec 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ponowne wniesienie wadium

Czynność ponownego wniesienia wadium, określona w art. 46 ust. 3 pzp, od lat budzi sporo wątpliwości wśród uczestników postępowania. Jak zatem interpretować obowiązek żądania od wykonawcy ponownego wniesienia wadium, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została uznana za najkorzystniejszą?

Lipiec 2019, Magdalena Kulińska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

System kwalifikowania wykonawców

Zamawiający sektorowi mogą znacznie usprawnić prowadzone przez siebie postępowania dzięki systemowi kwalifikowania wykonawców. Jest to rozwiązanie wciąż dosyć nowe, a przy tym niezupełnie odkryte na rynku zamówień publicznych.

Lipiec 2019, Agata Nowaczewska, Maciej Kuczkowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Demonstracja próbki

Badanie spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego w specyfikacji może się odbywać za pomocą prezentacji składanych wraz z ofertą próbek.

Lipiec 2019, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie a tajemnica przedsiębiorstwa

Z ustaleniem terminu na wniesienie odwołania dotyczącego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wiąże się ryzyko wykonawcy wynikające ze swoistej luki prawnej istniejącej na gruncie przepisów pzp.

Lipiec 2019, Joanna Hołowińska, Piotr Trębicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne