Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Moment udostępniania ofert

Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma obowiązek udostępnienia ofert zaraz po ich otwarciu. Rozporządzenie w sprawie protokołu określa te zasady nieco inaczej. Jak więc rozumieć sprzeczne zapisy?

Lipiec 2009, Grzegorz Mazurek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wszystko musi być na piśmie

Zgodnie z art. 96 ust. 1 prawa zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół. Dotyczy to wszystkich postępowań, niezależnie od trybu, wartości czy przedmiotu zamówienia.

Lipiec 2009, Aneta Olszowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skład i charakter komisji przetargowej

Powołanie właściwego składu komisji przetargowej ma podstawowe znaczenie dla wyniku postępowania. Nie bez znaczenia są tutaj precyzyjne przepisy wewnętrzne, które pozwalają rozwiązać wiele problemów.

Lipiec 2009, Ewa Krokosińska-Surowiec

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymaganie polisy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o potencjalnych możliwościach finansowych wykonawcy i nie oznacza, że zamawiający – w razie wystąpienia szkody – będzie mógł z całej tej kwoty skorzystać.

Lipiec 2009, Agnieszka Olszewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Próbka – element oferty czy dokument

Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania.

Lipiec 2009, Marcin Grabski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak uniknąć zatrzymania wadium

Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków udziału?

Czerwiec 2009, Małgorzata Poluchowicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenia i siwz

Opublikowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest przejawem działania trzech zasad – jawności, pisemności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Czerwiec 2009, Ewa Marcjoniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sytuacje, które trudno przewidzieć

Prawo zamówień publicznych określa przypadki, w których – aby szybko zrealizować zamówienie – zamawiający mogą skorzystać z trybów niekonkurencyjnych, powołując się na pilną potrzebę udzielenia zamówienia bądź natychmiastowe wykonanie zamówienia.

Czerwiec 2009, Piotr Jabłoński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jeden za wszystkich…

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Czerwiec 2009, Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inwestycje wieloletnie

Planując realizację dużej inwestycji i zakładając, że będzie przebiegać etapami, nie musimy od razu dysponować środkami na sfinansowanie całego zamówienia, a jedynie części, która ma być wykonana w danym roku budżetowym.

Czerwiec 2009, Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  75  76  77  78  79  80  81  82  83  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne