Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Wyłączenia przedmiotowe

W treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych pewnym modyfikacjom uległ katalog wyłączeń przedmiotowych. W jakich sytuacjach zamawiający będzie uprawniony do niestosowania przepisów nowego pzp?

Listopad 2019, Rafał Kittel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenie się z postępowania

Zamawiający musi zadbać o to, by udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania i jego przeprowadzeniem miały osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm.

Listopad 2019, Agnieszka Matusiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaległości w płatnościach

Nie każda zaległość w regulowaniu obciążeń publicznoprawnych skutkuje wykluczeniem. Nie zawsze – mimo spełnienia przesłanki – wykluczenie będzie w praktyce możliwe.

Październik 2019, Matylda Grzybowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpis z KRS lub CEIDG

Analizujemy rolę odpisów z KRS lub CEIDG i ich znaczenie dla procesu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Październik 2019, Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Własnoręczny podpis

Jak – zgodnie z przepisami prawa – należy rozumieć pojęcie „własnoręczny podpis”? Kiedy i na jakich dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia taki podpis jest wymagany?

Październik 2019, Martyna Lubieniecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy wnieść zabezpieczenie

Aby ułatwić zamawiającemu dochodzenie roszczeń z powodu nienależytego wykonania umowy albo niewykonania jej w ogóle, ustawodawca ustanowił narzędzie w postaci tzw. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Październik 2019, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szacowanie wartości zamówienia

Dla oszacowania wartości zamówienia konieczne jest dokonanie analizy w celu ustalenia, czy planowane zakupy powinny zostać potraktowane jako jedno zamówienie, czy też jako zamówienia odrębne.

Październik 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie poniżej progów UE a elektronizacja

W jaki sposób korzystać z przepisów umożliwiających prowadzenie postępowania przy użyciu środków elektronicznych w okresie przejściowym, czyli do 1 stycznia 2021 roku?

Październik 2019, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Otwarcie ofert elektronicznych

Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań, by czynność otwarcia ofert – również tych elektronicznych – przebiegała prawidłowo. Czynność ta jest bardzo istotna z uwagi na to, że nie można jej powtórzyć.

Wrzesień 2019, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy ramowe

Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone
w późniejszym – określonym w niej – okresie

Wrzesień 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne