Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Przedmiotowe środki dowodowe w nowym pzp

W przypadku gdy zamawiający wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych, ma on obowiązek żądania środków związanych z przedmiotem zamówienia i proporcjonalnych do niego.

Styczeń 2020, Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana i wycofanie oferty

Oferta, jako oświadczenie woli, stanowi deklarację chęci zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego określonego w dokumentacji postępowania.

Styczeń 2020, Joanna Filipiak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protokół z postępowania

Rzetelne prowadzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jednym ze sposobów realizacji przez zamawiającego zasady jawności określonej m.in. w art. 8 i art. 96 ust. 3 pzp.

Grudzień 2019, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria selekcji w przetargu ograniczonym

W jaki sposób korzystać z obiektywnych i niedyskryminacyjnych zasad i kryteriów ustalanych na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów w wieloetapowych postępowaniach o udzielenie zamówienia?
 

Grudzień 2019, Katarzyna Jachowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Złożenie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji

Z art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp wynika, że zamawiający ma obowiązek zweryfikowania otrzymanych ofert pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji, co niejednokrotnie może sprawiać istotne trudności praktyczne. Jak spośród otrzymanych ofert rozpoznać tę, wobec której ziściła się powyższa podstawa prawna odrzucenia?

Grudzień 2019, Agnieszka Suchecka, Agata Wujewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta elektroniczna, której nie można otworzyć

Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku stwierdzenia, że złożonej elektronicznie oferty wykonawcy nie da się otworzyć do końca dnia, w którym upłynął termin składania ofert?

Grudzień 2019, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu lub jego sprostowanie

W art. 11–12a pzp określono zasady zamieszczania lub publikacji ogłoszeń, w tym wytyczne regulujące dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w celu ujednolicenia jego treści z treścią siwz, po dokonanych przez zamawiającego modyfikacjach na etapie prowadzonego postępowania.

Grudzień 2019, Magdalena Wedelstedt

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odrzucenie oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądał wniesienia wadium, a wadium to nie zostało wniesione w ogóle lub wniesiono je w sposób nieprawidłowy, to oferta podlega odrzuceniu.

Listopad 2019, Agata Smerd

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pełnomocnictwo wystawione po terminie otwarcia ofert

Czynność prawna dokonana przez osobę nieposiadającą stosownego umocowania jest nieważna. Jeśli zamawiający stwierdzi, że oferta została złożona przez osobę nieprawidłowo umocowaną, to oferta taka podlega odrzuceniu.

Listopad 2019, Agnieszka Dylong

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Negocjacje w zamówieniach publicznych

Omawiamy podobieństwa i różnice pojawiające się między regulacjami dotyczącymi negocjacji określonymi w obecnie obowiązującym pzp a zasadami prowadzenia negocjacji na gruncie nowej ustawy.

Listopad 2019, Żaneta Urbaniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne