Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy

W art. 112 ust. 2 nowego pzp wskazano, jakich aspektów mogą dotyczyć warunki udziału w postępowaniu, wyszczególniając cztery ich podstawowe rodzaje (zamiast trzech obowiązujących obecnie).

Maj 2020, Andrzela Gawrońska-Baran

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Kwiecień 2020, Anna Wojtczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

SWZ dla zamówień klasycznych (cz.2)

Omawiamy kolejne elementy, które należy uwzględnić, przygotowując specyfikację warunków zamówienia dla zamówień klasycznych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi.

Kwiecień 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium w postępowaniu elektronicznym

W piśmiennictwie wskazuje się dwie podstawowe funkcje wadium. Stanowi ono z jednej strony wymóg niezbędny do skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a z drugiej – zabezpieczenie zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia.

Kwiecień 2020, Magdalena Michałowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wolna ręka

Skorzystanie przez zamawiającego z trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzależnione od wystąpienia ściśle określonych w pzp przesłanek.

Kwiecień 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia publiczne na usługi cyberbezpieczeństwa

Zakup usług z obszaru cyberbezpieczeństwa stwarza liczne problemy. Zamawiający zobowiązani do stosowania pzp dysponują jednak pewnymi instrumentami i możliwościami, które pozwalają im uzyskać takie usługi, pozostając jednocześnie w zgodzie z wymogami prawa.
 

Kwiecień 2020, Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb, Piotr Nepelski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przygotowanie SWZ dla zamówień klasycznych

Doradzamy, jak opracować specyfikację w przypadku zamówień klasycznych udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi.

Marzec 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Samooczyszczenie się wykonawcy

Omawiamy warunki zastosowania instytucji self-cleaning, która umożliwia wykonawcy podjęcie działań mających zapobiec jego wykluczeniu z postępowania mimo zaistnienia podstaw wykluczenia.

Marzec 2020, Wojciech Piórkowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia

Jakie zmiany w katalogu obowiązkowych podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wprowadza nowa ustawa Prawo zamówień publicznych?

Marzec 2020, Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawdziwe informacje

Omawiamy przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania wskutek wprowadzenia zamawiającego w błąd przez przedstawienie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Marzec 2020, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne