Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prowadzenie postępowania

Działania zamawiającego po wyborze oferty

Ostatnie omawiane w ramach naszego cyklu informacje, jakie zamawiający musi zawrzeć w SWZ, dotyczą działań zamawiającego po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Grudzień 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada efektywności ekonomicznej

Omawiamy zasadę postępowania, którą wprowadzono w nowym pzp – zasadę efektywności ekonomicznej i jej wpływ na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Grudzień 2020, Martyna Lubieniecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Katalogi elektroniczne

Jednym z narzędzi mających na celu uproszczenie procedury zamówień jest katalog elektroniczny, czyli wykaz zamawianych dóbr sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Listopad 2020, Adam Wiktorowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium, składanie ofert i ich ocena

Omawiamy kolejne elementy SWZ. Są to: zasady wnoszenia i zwrotu wadium, termin składania i otwarcia ofert, sposób obliczenia ceny oferty oraz – fakultatywnie – procedura badania ofert.

Listopad 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie z wolnej ręki w nowym pzp

Omawiamy tryb zamówienia z wolnej ręki, który – jako tryb szczególny – może być stosowany jedynie w sytuacji wystąpienia konkretnych przesłanek określonych w ustawie.

Listopad 2020, Joanna Hołowińska, Łukasz Krawczyk

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana umowy w czasie pandemii

Czy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 można aneksować umowę i zmienić wartość zamówienia w zakresie usług bankowych (obsługi bankowej) bez konsekwencji wynikających z naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Listopad 2020, Arkadiusz Sputowski

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie za udział w przygotowaniu postępowania

Udział wykonawcy w czynnościach przygotowawczych nie oznacza konieczności automatycznego wykluczenia go z postępowania, jeżeli istnieje inny sposób wyeliminowania zakłócenia konkurencji.

Listopad 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie, terminy, opis

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące kolejnych elementów, jakie zamawiający musi sprecyzować w ramach specyfikacji warunków zamówienia. Są to: wyjaśnianie treści SWZ, termin związania ofertą
i opis sposobu przygotowania oferty.

Październik 2020, Ewa Wiktorowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na rzecz tego samego zamawiającego

Wykonawca często ubiegający się o zamówienie u tego samego zamawiającego lub realizujący zamówienia na jego rzecz może skorzystać z pewnych uproszczeń podczas sporządzania oferty.

Październik 2020, Sylwia Mosur-Blezel

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa produktów leczniczych

Zamawiając produkty lecznicze, zamawiający musi zwrócić uwagę nie tylko na spełnianie przez wykonawcę wymagań wynikających z pzp, ale także na parametry określone w ustawach dotyczących wyrobów leczniczych.

Październik 2020, Justyna Starek

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej
1  Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następna  83

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne