Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Główny księgowy budżetu

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Roman Fandrejewski

Odpowiedzialność skarbnika gminy z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

Skarbnik gminy – główny księgowy budżetu – to zawodowy pracownik powoływany i odwoływany przez radę gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. Z uwagi na pozycję skarbnika, który odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy, konieczna jest ścisła współpraca z wójtem, dlatego ustawa zapewnia wpływ wójta na obsadę stanowiska skarbnika.

Skarbnik a zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), stanowi ciąg czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców od wszczęcia postępowania, poprzez publikację ogłoszenia lub zaproszenie do negocjacji aż do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jego celem jest udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, wybranemu zgodnie z przepisami Pzp, a więc zgodnie z zasadami: równego traktowania wykonawców, zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy nimi, jawności oraz zapewnienia powszechnego dostępu do zamówień publicznych, zapewniających oszczędność, efektywność i celowość wydatkowania środków publicznych.

 

Zgodnie z zasadą przyjętą przez Pzp za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzialność ponosi kierownik zamawiającego. W ramach wyjątku od powyższej zasady zamawiający może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności swoim pracownikom. Organem kolegialnym, któremu kierownik zamawiającego będzie powierzał wykonanie niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest komisja przetargowa.

 

Pzp zawiera kompleksową regulację dotyczącą funkcjonowania komisji przetargowych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne