Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kłopotliwe pełnomocnictwo

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może występować samodzielnie lub korzystać z ustanowionego w celu reprezentacji jego interesów pełnomocnika.

Udział pełnomocników w procedurach przetargowych niesie ze sobą konieczność zwrócenia bacznej uwagi na szereg kwestii, które warunkują skuteczną reprezentację interesów przedsiębiorcy. Przedmiotowy artykuł ma na celu analizę orzecznictwa zespołu arbitrów dotyczącego pełnomocnictwa jako instytucji prawa cywilnego oraz uczestnictwa pełnomocników w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i najczęściej popełnianych przez wykonawców w tym przedmiocie błędów.

Forma i zakres

Zagadnienie pełnomocnictwa zostało uregulowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm. – dalej: kc). Regulacje te, zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 – tekst jedn. ze zm. – dalej: Pzp) mają zastosowanie do czynności podejmowanych przez zamawiającego oraz wykonawców w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Możliwość uczestniczenia w procedurze przetargowej pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy powoduje konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa.

 

Zgodnie z art. 98 kc pełnomocnictwo do dokonania czynności, przekraczające zakres zwykłego zarządu, winno określać ich rodzaj, chyba że przepisy szczególne wymagają pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

 

Zakres umocowania pełnomocnika zależy oczywiście od woli samego mocodawcy. Najszerszym, a jednocześnie najmniej sprecyzowanym rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo ogólne, które obejmuje umocowanie do podejmowania czynności mieszczące się w ramach tzw. zwykłego zarządu.

 

Poza zakresem czynności mieszczących się w ramach wspominanego wyżej zwykłego zarządu pozostają wszystkie czynności prawne, dla wykonania których jest wymagane pełnomocnictwo rodzajowe lub pełnomocnictwo szczególne.

 

  1. Pełnomocnictwo rodzajowe winno określać rodzaj, zazwyczaj powtarzalnych, czynności prawnych, dla realizacji których został umocowany pełnomocnik, a także przedmiot tych czynności.
  2. Pełnomocnictwo szczególne jest rodzajem pełnomocnictwa wymaganym dla dokonania konkretnej, oznaczonej czynności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne