Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zasady to podstawa

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Dorota Grochalska
Autor: fot. Ingram Publishing

Zasady udzielania zamówień zawarte są w ustawie zaledwie w czterech artykułach, dlatego też są często pomijane. A okazuje się, że to właśnie tutaj tkwi początek licznych problemów, co widać zwłaszcza w procedurze protestacyjnej i odwoławczej.

Zasady udzielania zamówień publicznych są fundamentem ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Sam ustawodawca umieścił je na początku tego jakże ważnego dla naszej gospodarki aktu prawnego. W dziale pierwszym Pzp (Przepisy ogólne) już rozdział drugi poświęcono właśnie zasadom. Czytając szczególnie uważnie ten rozdział, można z niego bez trudu wyłowić siedem zasad, tj.:

 

  1. równego traktowania wykonawców,
  2. uczciwej konkurencji,
  3. bezstronności i obiektywizmu,
  4. jawności postępowania,
  5. pisemności postępowania,
  6. prowadzenia postępowania w języku polskim,
  7. prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego nad innymi trybami.

Uczciwa konkurencja

Aby spróbować właściwie zdefiniować zasadę uczciwej konkurencji, najpierw należałoby ustalić (najlepiej w oparciu o przepisy prawa), czym jest nieuczciwa konkurencja.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU nr 47, poz. 211 z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi:

 

  1. działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta,
  2. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a także nieuczciwa lub zakazana reklama,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne