Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zasady to podstawa

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Dorota Grochalska
Autor: fot. Ingram Publishing

Zasady udzielania zamówień zawarte są w ustawie zaledwie w czterech artykułach, dlatego też są często pomijane. A okazuje się, że to właśnie tutaj tkwi początek licznych problemów, co widać zwłaszcza w procedurze protestacyjnej i odwoławczej.

Zasady udzielania zamówień publicznych są fundamentem ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Sam ustawodawca umieścił je na początku tego jakże ważnego dla naszej gospodarki aktu prawnego. W dziale pierwszym Pzp (Przepisy ogólne) już rozdział drugi poświęcono właśnie zasadom. Czytając szczególnie uważnie ten rozdział, można z niego bez trudu wyłowić siedem zasad, tj.:

 

  1. równego traktowania wykonawców,
  2. uczciwej konkurencji,
  3. bezstronności i obiektywizmu,
  4. jawności postępowania,
  5. pisemności postępowania,
  6. prowadzenia postępowania w języku polskim,
  7. prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego nad innymi trybami.

Uczciwa konkurencja

Aby spróbować właściwie zdefiniować zasadę uczciwej konkurencji, najpierw należałoby ustalić (najlepiej w oparciu o przepisy prawa), czym jest nieuczciwa konkurencja.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU nr 47, poz. 211 z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi:

 

  1. działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta,
  2. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a także nieuczciwa lub zakazana reklama,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne