Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Krajowa Izba Odwoławcza

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    kontrola uprzednia

Mimo pewnych niedociągnięć ze strony ustawodawcy, powstanie profesjonalnego organu zajmującego się rozstrzyganiem odwołań stanowi szansę na wzrost poziomu orzecznictwa oraz przede wszystkim jego ujednolicenie.

Od kilku lat zarówno ze strony wykonawców, jak i zamawiających kierowane były postulaty dotyczące zwiększenia profesjonalizmu rozpoznawania odwołań, a także jakości wydawanych przez zespoły arbitrów orzeczeń. Często podnoszono zarzuty o niejednolitości wyroków w podobnych sprawach, wydawanych przez różne zespoły arbitrów. Na poparcie tej tezy stwierdzano, iż dotychczasowi arbitrzy wybierani do poszczególnych spraw w drodze losowania na co dzień pracowali w różnych instytucjach, zmuszeni byli dojeżdżać na rozprawy z różnych miejsc Polski i nie zawsze starannie mogli przygotować się do kolejnych rozpraw. Warto zwrócić uwagę, iż brak jednolitości orzecznictwa wynikał także z faktu, iż kilkusetosobowa grupa arbitrów mogła w odmienny sposób postrzegać przedstawione im problemy prawne, zwłaszcza w sytuacji nieprecyzyjnych przepisów prawa. Ta sytuacja mogła być powodem trudności w uzyskaniu jednolitego osądu nawet wobec podobnego stanu faktycznego.

 

Długotrwała dyskusja nad zasadnością wprowadzenia profesjonalnego arbitrażu dotyczącego rozstrzygania wnoszonych odwołań doprowadziła w końcu do zmian prawa mających na celu utworzenie podmiotu, który w bardziej profesjonalny i w miarę możliwości szybki sposób będzie rozpoznawał odwołania. Tym podmiotem ma być Krajowa Izba Odwoławcza (KIO).

 

25 kwietnia 2007 r. Prezydent RP podpisał kolejną nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Od momentu wejścia w życie poprzedniej nowelizacji minął dopiero rok, a ustawodawca już dokonał kolejnych zmian w przepisach regulujących rynek udzielania zamówień publicznych. Większość zapisów noweli wejdzie w życie 11 czerwca 2007 r., gdyż co do nich legislator przewidział trzydziestodniowe vacatio legis. Co do przepisów dotyczących przedmiotu niniejszego artykułu, tj. KIO – przewidziano pięciomiesięczny okres poprzedzający wejście w życie tych zapisów.

Status i organizacja

KIO zostanie utworzona przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, jednak nie będzie on kierował jej pracami. Członkowie Izby będą zawodowo rozpoznawać odwołania. Jej pracami kierować będzie powoływany przez prezesa Rady Ministrów na trzyletnią kadencję prezes.

 

Prezes Izby

Będzie on wybierany na wniosek prezesa UZP spośród zgłoszonych członków Izby. W ten sam sposób powoływany będzie również wiceprezes. Prezes KIO w ramach ustawowo przyznanych mu kompetencji ma przede wszystkim:

 

– reprezentować Izbę na zewnątrz,

– przewodniczyć zgromadzeniu ogólnemu,

– ustalać terminy posiedzeń składów orzekających,

– zarządzać łączne rozpoznania odwołań,

– wyznaczać skład orzekający do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne