Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamawiający – Komisja Europejska

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Jakie akty prawne regulują zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską i inne instytucje wspólnotowe oraz o czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o unijne kontrakty.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), regulująca zasady udzielania zamówień publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest autonomicznym aktem prawnym. Bazuje na dyrektywach Wspólnoty Europejskiej (2004/17/WE i 2004/18/WE), które zostały przeniesione do polskiego porządku prawnego. Projekt dyrektyw został zaproponowany przez Komisję Europejską (dalej: KE), do której – zgodnie z prawem wspólnotowym – należy inicjatywa ustawodawcza. Jednakże mało kto, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, zdaje sobie sprawę, iż ta właśnie KE jest zamawiającym, który co roku wydaje na zamówienia publiczne kilka miliardów euro.

 

Planowany na 2007 r. budżet (środki na zobowiązania) Wspólnoty Europejskiej wynosi – w cenach bieżących – 128,091 mld euro, z czego 7,039 mld euro przeznaczone jest na wydatki administracyjne. Z kwoty tej przeszło 3.1 mld euro przypada KE, zaś około 2,46 mld euro na pozostałe instytucje wspólnotowe (na podstawie strony internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu: http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm). Fundusze te zostaną wykorzystane na potrzeby dwóch podstawowych grup wydatków:

 

  1. pensje dla funkcjonariuszy wspólnotowych oraz wydatki z nimi związane,
  2. zakup towarów, usług i robót budowlanych u zewnętrznych kontrahentów, czyli na zamówienia publiczne.

 

Nie jest możliwe dokładne określenie, jaki procent przedstawionej powyżej kwoty zostanie przeznaczony na zamówienia publiczne. Pewne jest – co już zostało wspomniane powyżej – iż jest to znacząca suma, o którą ubiegają się przedsiębiorcy z terenu całej Wspólnoty i nie tylko. Jednakże – co trzeba ze smutkiem stwierdzić – do tej pory polskie przedsiębiorstwa nie wykazywały nimi zainteresowania. Mam nadzieję, iż artykuł ten zachęci je do odpowiadania na przetargi ogłaszane przez KE.

Regulacje prawne

Udzielanie zamówień publicznych przez KE jest w wysokim stopniu sformalizowane i oparte o dwa akty prawne regulujące jej politykę finansową, a mianowicie:

 

  1. rozporządzenie finansowe – rozporządzenie Rady 1605/2002 (WE/EURATOM) z dnia 25/06/2002, a dokładnie jego tytuł piąty „Zamówienia publiczne” – artykuły 88-103,
  2. przepisy wykonawcze – rozporządzenie Komisji 2342/2002 z dnia 23/12/2002, zmienione przez rozporządzenie Komisji 1261/2005 z dnia 20/07/2005 oraz rozporządzenie Komisji 1248/2006 z dnia 07/08/2006, przede wszystkim tytuł piąty „Zamówienia publiczne” – artykuły 116-159.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne