Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Uprawnienia geotechniczne

Data publikacji: 04-06-2007 Autor: Iwona Kurowska-Korzystka, Anna Knappik

Składowiska odpadów, obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne i zapory wodne jako nietypowe obiekty budowlane wymagają wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej.

Geotechnika z dużym trudem przecierała sobie drogę w polskim prawie budowlanym. Przełomowe w tej dziedzinie stało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (DzU nr 126, poz. 839). Ten akt prawny – opracowany z uwzględnieniem dyrektyw europejskich – z całą pewnością przybliża polskie prawo do normalizacji europejskiej w zakresie projektowania geotechnicznego.

Stopień trudności

W wymienionym wyżej rozporządzeniu po raz pierwszy sformułowane zostało pojęcie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, która określa stopień trudności projektowania geotechnicznego w zależności od panujących warunków gruntowych i skomplikowania konstrukcji obiektu budowlanego. Jednak zarówno w prawie budowlanym, jak i rozporządzeniu nie zostały wprowadzone podstawowe pojęcia, takie jak: geotechnik, geotechnika czy projektowanie geotechniczne.

 

Należy również w tym miejscu nadmienić, że zawód inżyniera geotechnika został wpisany do rejestru zawodów dopiero w 2002 r. Inżynier geotechnik specjalizuje się w analizie współpracy podłoża gruntowego z obiektem budowlanym. Prowadzi specjalistyczne badania geotechniczne gruntu zarówno w laboratorium, jak i w terenie, zajmuje się projektowaniem geotechnicznym obiektów budowlanych oraz nadzorem geotechnicznym robót. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zakresie projektowania i wykonawstwa fundamentów, specjalistycznych prac geotechnicznych i ziemnych w budownictwie, górnictwie i ochronie środowiska.

 

Domeną geotechników jest ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Polega ono, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, na ustaleniu przydatności gruntów dla celów budownictwa na podstawie szeregu badań geotechnicznych oraz obliczeń, wykonanych zarówno w terenie, jak i w laboratorium, a następnie przedstawionych w postaci opinii lub dokumentacji geotechnicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne