Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Prawo budowlane po zmianach (cz. 1)

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Paweł Żmija
Autor: Rys. B. Brosz

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz zmiany w prawie ochrony środowiska to główne przyczyny nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 20 czerwca br.

Wprzypadku obowiązujących obecnie, a także planowanych zmian w przepisach budowlanych, zasadniczymi zdarzeniami powodującymi konieczność ich wprowadzenia są czynniki, które można podzielić na kilka grup.

 

  1. Bezpośrednią i główną przyczyną zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych były wydarzenia największej i najbardziej tragicznej w skutkach katastrofy budowlanej w historii polskiego budownictwa, która miała miejsce 28 stycznia 2006 r. w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Rządowy projekt zakładał również reorganizację służb nadzoru budowlanego, zmierzającą do ich hierarchicznego podporządkowania i wprowadzenia struktur na wzór straży i inspekcji wyłączonych z administracji zespolonej poprzez likwidację powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego i powołanie w ich miejsce okręgowych inspektorów, którzy – działając na większym obszarze (kilku powiatów) – byliby podporządkowani wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego.
  2. Drugim powodem wprowadzenia zmian, które wprawdzie nie były uwzględniane w rządowym projekcie zmiany ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane (druk sejmowy nr 1109 z dnia 2 listopada 2006 r.), były dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, z których jeden dotyczący samowoli budowlanej – obowiązku opłaty legalizacyjnej – został uwzględniony w art. 3 obowiązującej od 20 czerwca 2007 r. noweli prawa budowlanego (wyrok TK z dnia 18 października 2006 r. – sygn. akt P 27/05 Z.U. 2006/9A/124, DzU z 2006 r. nr 193, poz. 1430). Drugi wyrok natomiast dotyczy konstytucyjności zapisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (wyrok TK z dnia 27 listopada 2006 r. – sygn. akt. K 47/04 Z.U. 2006/10A/153, DzU z 2006 r. nr 220, poz. 1613). Określa on termin utraty mocy obowiązującej uznanych za niekonstytucyjne przepisów art. 4 ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy – na 30 dzień czerwca 2007 r., co będzie miało bezpośredni wpływ na rynek usług budowlanych, a co się z tym wiąże – na zamówienia publiczne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne