Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zamawianie usług telefonii komórkowej

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Agnieszka Szulakowska

Kluczowym elementem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie usług telefonicznych jest analiza potrzeb zamawiającego zarówno w zakresie prognozowanych rozmów, jak i dostawy odpowiedniego asortymentu.

Wielu zamawiających boryka się z problemem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy wynik finansowy i ekonomiczny. Przedmiotową tematykę regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 171, poz. 1800 ze zm.) – dalej: pt, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Kluczowe pojęcia

Usługi telefoniczne możemy podzielić na usługi telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej. Jednak przed przystąpieniem do określenia sposobu opisu przedmiotu zamówienia należy przeanalizować kilka podstawowych pojęć, którymi posługuje się pt.

 

Ustawodawca wyraźnie rozróżnił usługi świadczone w sieciach stacjonarnych od usług świadczonych w sieciach ruchomych.

 

Czynnikiem różnicującym dwa rodzaje sieci jest ruchomy lub stacjonarny charakter zakończeń sieci w rozumieniu art. 2 pkt 52 pt. W związku z tym o charakterze prawnym usługi telekomunikacyjnej przesądzają czynniki, które prawo wiąże z daną usługą.

 

Z analizy pojęć wynika, że nie mamy do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju, gdyż nie zachodzą trzy przesłanki, tj. usługi te nie służą temu samemu celowi, nie mogą być zrealizowane za pomocą tych samych środków oraz mamy do czynienia z różnymi grupami wykonawców.


Telefoniczne sieci stacjonarne i ruchome

 

Stacjonarną publiczną siecią telefoniczną jest publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia sieci mają stałą lokalizację (art. 2 pkt 38 pt).

Ruchomą publiczną siecią telefoniczną jest publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia nie mają stałej lokalizacji (art. 2 pkt 33 pt).


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne