Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wnoszenie odwołań

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Tatiana Kluszczyńska
Tagi:    kontrola

Zmniejszenie obciążenia biurokratycznego przy udzielaniu zamówień o wartościach poniżej progów unijnych oraz przyspieszenie procedur to – zdaniem ustawodawcy – główne przyczyny podwyższenia progów, od których można wnosić odwołania.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), obowiązująca od 11 czerwca br., wprowadziła m.in. następujące zmiany:

 

1. niestosowanie procedur przetargowych w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro (dotychczasowy próg to 6 tys. euro),

2. podniesienie progu dla zastosowania procedury uproszczonej – dotychczasowy próg 60 tys. euro zostaje zastąpiony w zależności od zamawiającego:

– w przypadku administracji rządowej – 137 tys. euro,

– w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – 211 tys. euro,

– w przypadku zamówień sektorowych – 422 tys. euro,

3.powstanie Krajowej Izby Odwoławczej, która ma się zająć rozstrzyganiem sporów pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.

 

Najistotniejszą jednak zmianą, jaką wprowadził ustawodawca, jest podwyższenie progu, od którego wykonawcy mogą składać odwołania.

Szybciej i sprawniej?

Ideą ustawodawcy wprowadzającego powyższe zmiany jest – być może – zmniejszenie obciążenia biurokratycznego przy udzielaniu zamówień o mniejszej wartości oraz ich przyspieszenie. Wykonawca, nie mając możliwości wnoszenia odwołań, skorzysta z jedynego środka ochrony prawnej, jakim będzie protest i nie będzie przedłużał procedury przetargowej prowadzonych postępowań.

 

Można sądzić, że posłowie wprowadzający zmiany do ustawy, polegające na podwyższeniu progów, które uprawniają wykonawców do składania odwołań, kierowali się potrzebą przyspieszenia postępowań. Po nowelizacji można przypuszczać, że postępowania będą prowadzone nie tylko szybciej, ale i sprawniej, co ma przecież służyć większemu wykorzystywaniu funduszy europejskich. Jak wiemy, w latach 2007-2013 mamy do wykorzystania pięciokrotnie więcej środków niż w latach poprzednich. Tak więc postępowania mają nie tylko kończyć się udzieleniem zamówienia, ale i cała procedura ma trwać na tyle krótko, aby po jej zakończeniu i podpisaniu umowy wykonawca miał odpowiednio dużo czasu na zrealizowanie kontraktu. Dotyczy to przede wszystkim środków unijnych, z których mają skorzystać samorządy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne