Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Usługi żywnościowe

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    środki ochrony prawnej   dostawa   siwz

Zamawiając usługi żywnościowe, zamawiający boryka się z wieloma problemami i wątpliwościami w zakresie stawianych wykonawcom warunków, jak również sposobu opisu przedmiotu umowy.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę żywienia nie jest proste. Problemy potęguje ponadto fakt, gdy dotyczy to uzdrowiska czy sanatorium, a nie zwykłego punktu żywienia zbiorowego. Prawo zamówień publicznych pozwala poddać weryfikacji rynku oferty zgodnie z jej podstawowymi zasadami: równości, uczciwej konkurencji, jawności, pisemności czy prymatu postępowań przetargowych. Pozwala to na przeprowadzenie postępowania w sposób obiektywny i wybór najkorzystniejszej oferty. Art. 142 Pzp stanowi, iż umowę wolno podpisać tylko na czas określony. To uregulowanie umożliwia weryfikację podpisywanych umów. Dzieje się tak w wyniku przeprowadzanych nowych postępowań, które pozwalają na bieżąco dostosowywać się do aktualnej sytuacji rynkowej.

 

Aby nie spowodować strat poprzez pochopnie i źle przygotowane postępowanie, należy w sposób rzetelny i dokładny przygotować się do udzielenia zamówienia. I tak proponuję:

 

  1. W celu zapewnienia ciągłości wykonywania usługi żywienia należy tak zaplanować termin postępowania, aby czas zakończenia starej umowy zbiegł się nie tylko z terminem podpisania nowej, lecz także z faktycznymi możliwościami rozpoczęcia realizacji zamówienia przez wykonawcę. Należy przypomnieć, że środki ochrony prawnej pozwalają wykonawcy na oprotestowanie czynności zamawiającego lub faktu zaniechania wykonania jakiejś czynności (art. 180 Pzp). Postępowanie protestacyjne w praktyce często przedłuża termin podpisania umowy i to – niestety – w zakresie trudnym do przewidzenia.
  2. W celu wybrania odpowiedniego wykonawcy usługi należy określić, jakie warunki musi spełnić wykonawca, by jego oferta była rozpatrywana. W tym celu można żądać tylko dokumentów wymienionych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W wykazie przykładowych dokumentów nie wymieniono innych dokumentów, których żądanie może być konieczne, ale nie odnosi się to bezpośrednio do specyfiki usługi żywnościowej. Zamawiający musi zawsze pamiętać, by żądane dokumenty odnosiły się do jego specyfiki zamówienia i nie były nadmiernymi żądaniami. Ustalone nadmierne warunki wpływają na niepotrzebne podwyższenie ceny oferty.
  3. W celu uzyskania odpowiedniej oferty zamawiający musi opisać przedmiot umowy dokładnie, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, używając zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jest to uregulowane m.in. w art. 29 i 30 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne