Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Bez atestacji i koncyliacji

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Agnieszka Olszewska

Od 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przepisów regulujących udzielanie zamówień sektorowych. W większości wynikają one ze zmian wprowadzonych w innych częściach ustawy.

Zamawiający sektorowy, udzielając zamówienia związanego z działalnością sektorową, ma prawo w każdym przypadku przeprowadzić postępowanie nie tylko w trybach przetargowych, ale również w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Z uwagi na ten fakt, w art. 134 ust. 5 Pzp do katalogu przesłanek, po spełnieniu których można zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia, udzielając zamówienia klasycznego, dopisana jest jeszcze jedna przesłanka, uwzględniająca obligatoryjność zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem dla zamówień sektorowych. Podstawową różnicą w stosunku do dotychczasowego jej brzmienia jest niemożność zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie innej niż wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt 2, tj. ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Do tej pory nie było istotne, z jakiej przyczyny oferty zostały odrzucone. Teraz ustawodawca, kierując się koniecznością dostosowania przepisów krajowych do regulacji dyrektyw UE, ograniczył możliwość zastosowania omawianego trybu z uwagi na powyższą przesłankę w przypadku odrzucenia wszystkich ofert jedynie z powodu sprzeczności treści oferty z treścią siwz. Należy stwierdzić, iż zmiana ta jest niekorzystna i w wielu przypadkach zamyka zamawiającym sektorowym drogę do udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

 

Ponadto, zmiana art. 134 ust. 5 uwzględnia możliwość unieważnienia uprzednio prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, nie tylko gdy nie wpłynęły żadne oferty, ale również gdy nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne