Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Wpływ zmian podmiotowych po stronie wykonawców na realizację zamówienia publicznego po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy oraz dopuszczalność zmian w zawartej umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpisanie umowy stanowi uwieńczenie szeregu czynności podejmowanych przez zamawiającego, a zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego. Powyższe pozwala na przystąpienie do etapu związanego z bezpośrednią realizacją zamówienia. Nie oznacza to jednak, iż powyższy etap postępowania nie niesie ze sobą trudności oraz nieoczekiwanych zmian stanowiących zagrożenie dla zamawiającego. Jedną z takich okoliczności są zmiany podmiotowe po stronie wykonawców. Są one nierozerwalnie związane z dynamicznym rozwojem systemu zamówień publicznych w Polsce.

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu dokonujących się zmian podmiotowych po stronie wykonawców na realizację zamówienia publicznego po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy oraz dopuszczalności dokonania zmian w zawartej umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Powoduje to konieczność przybliżenia następujących instytucji z zakresu prawa cywilnego, związanych ze zmianą dłużnika:

 

  • przejęcia długu, zwanego inaczej translatywnym przejęciem długu,
  • przystąpienia do długu, zwanego inaczej kumulatywnym lub łącznym przystąpieniem do długu,
  • sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, mającej miejsce w przypadku łączenia się spółek prawa handlowego poprzez przejęcie (art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm. – dalej: ksh).

Przejęcie długu

Zgodnie z art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm. – dalej: kc), osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje zwolniony z długu (przejęcie długu).

 

Przejęcie długu może nastąpić w następujący sposób:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne