Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowy ramowe po nowelizacji

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Piotr Szulc
Autor: Rys. P. Kanarek

W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie stosuje w tym celu żadnego trybu.

Umowy ramowe występujące w obrocie handlowym (prywatnym) nie są uregulowane w kodeksie cywilnym ani w innej ustawie. Należą więc do tzw. umów nienazwanych, których zawieranie jest dopuszczalne na zasadzie swobody umów. Służą organizowaniu procesu zawierania umów określonego rodzaju, zwanych umowami wykonawczymi albo cząstkowymi. W umowie ramowej zwykle ustala się sposób zawierania umów wykonawczych (cząstkowych) oraz niektóre elementy ich treści, np. cenę, natomiast ilość zamawianych produktów bądź usług określa się każdorazowo w umowie cząstkowej.1

Obustronna gwarancja

Umowy ramowe w systemie zamówień publicznych uregulowane są w art. 99--101 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Definicja umowy ramowej zawarta jest w art. 2 pkt 9a wskazanej ustawy.

 

Najważniejszy skutek zawarcia umowy ramowej jest taki, że zamówienie, którego przedmiot jest objęty umową ramową, może zostać udzielone wyłącznie tym wykonawcom, z którymi zawarto umowę ramową (art. 101 ust. 1 Pzp). Inni wykonawcy, co do zasady, pozbawieni są możliwości uzyskania takiego zamówienia. Zawarcie umowy ramowej ze swej istoty powoduje więc ograniczenie konkurencji. W tym kontekście dziwić może art. 100 ust. 4 Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji”. Trudno sobie wyobrazić, na czym miałoby polegać „wykorzystywanie” umowy ramowej, skoro jej stosowanie jest dopuszczone przez prawo, a ograniczenie konkurencji jest jej naturalną konsekwencją.

 

Tak czy inaczej, wykonawca lub wykonawcy, z którymi zamawiający zawarł umowę ramową, mają wyłączność w ubieganiu się o zamówienia. Zyskują więc nie tylko zmniejszenie liczby konkurentów, ale także wiedzę o pozostałych konkurentach oraz pewność, że zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu. Wspomniane przywileje skutkują silniejszym związaniem wykonawców, będących stronami umowy ramowej, z zamawiającym. Motywują one wykonawców do większego angażowania się w późniejsze postępowania o udzielenie zamówienia. Dzięki temu zamawiający zyskuje większą gwarancję, że w prowadzonych przez niego postępowaniach nie zabraknie chętnych, a ich oferty będą solidnie przygotowane. Z drugiej strony zyskuje pewność, że wezmą w nich udział wyłącznie wykonawcy o sprawdzonej wiarygodności i nie musi spodziewać się żadnych niespodzianek w tym zakresie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne