Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Umowy ramowe po nowelizacji

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Piotr Szulc
Autor: Rys. P. Kanarek

W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie stosuje w tym celu żadnego trybu.

Umowy ramowe występujące w obrocie handlowym (prywatnym) nie są uregulowane w kodeksie cywilnym ani w innej ustawie. Należą więc do tzw. umów nienazwanych, których zawieranie jest dopuszczalne na zasadzie swobody umów. Służą organizowaniu procesu zawierania umów określonego rodzaju, zwanych umowami wykonawczymi albo cząstkowymi. W umowie ramowej zwykle ustala się sposób zawierania umów wykonawczych (cząstkowych) oraz niektóre elementy ich treści, np. cenę, natomiast ilość zamawianych produktów bądź usług określa się każdorazowo w umowie cząstkowej.1

Obustronna gwarancja

Umowy ramowe w systemie zamówień publicznych uregulowane są w art. 99--101 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Definicja umowy ramowej zawarta jest w art. 2 pkt 9a wskazanej ustawy.

 

Najważniejszy skutek zawarcia umowy ramowej jest taki, że zamówienie, którego przedmiot jest objęty umową ramową, może zostać udzielone wyłącznie tym wykonawcom, z którymi zawarto umowę ramową (art. 101 ust. 1 Pzp). Inni wykonawcy, co do zasady, pozbawieni są możliwości uzyskania takiego zamówienia. Zawarcie umowy ramowej ze swej istoty powoduje więc ograniczenie konkurencji. W tym kontekście dziwić może art. 100 ust. 4 Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji”. Trudno sobie wyobrazić, na czym miałoby polegać „wykorzystywanie” umowy ramowej, skoro jej stosowanie jest dopuszczone przez prawo, a ograniczenie konkurencji jest jej naturalną konsekwencją.

 

Tak czy inaczej, wykonawca lub wykonawcy, z którymi zamawiający zawarł umowę ramową, mają wyłączność w ubieganiu się o zamówienia. Zyskują więc nie tylko zmniejszenie liczby konkurentów, ale także wiedzę o pozostałych konkurentach oraz pewność, że zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu. Wspomniane przywileje skutkują silniejszym związaniem wykonawców, będących stronami umowy ramowej, z zamawiającym. Motywują one wykonawców do większego angażowania się w późniejsze postępowania o udzielenie zamówienia. Dzięki temu zamawiający zyskuje większą gwarancję, że w prowadzonych przez niego postępowaniach nie zabraknie chętnych, a ich oferty będą solidnie przygotowane. Z drugiej strony zyskuje pewność, że wezmą w nich udział wyłącznie wykonawcy o sprawdzonej wiarygodności i nie musi spodziewać się żadnych niespodzianek w tym zakresie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne