Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Eliza Grabowska-Szweicer...

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Możliwości złożenia ofert

Wykonawca X składa ofertę w zamówieniu publicznym i w tym samym zamówieniu publicznym występuje jako podwykonawca u wykonawcy Y:

 

  1. nieujawniony (wiadomo, że jak wykonawca Y wygra, to wykonawca X będzie jego podwykonawcą),
  2. ujawniony na podstawie art. 26 ust. 2b pzp, podpisując zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia i wiedzy.

 

Czy w obu przypadkach ma zastosowanie art. 82 pzp? Czy zamawiający ma prawo wykluczyć wykonawcę z postępowania lub odrzucić złożoną ofertę?

 

W mojej ocenie w pierwszym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją normowaną art. 82 ust. 1 pzp, gdyż tylko wykonawca Y składa ofertę. Pewne wątpliwości można mieć w drugim przypadku, jednak również ta kwestia była przedmiotem rozważań KIO. W wyroku z dnia 10 grudnia 2010 r. (KIO 2565/10) Izba orzekła, że przepisy pzp, w szczególności treść art. 82 ust. 1, zakazują składania więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę, lecz w żaden sposób nie ograniczają możliwości wskazania tego samego wykonawcy jako podwykonawcy w kilku ofertach. Dotyczy to również sytuacji, gdy ten sam wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia. Z treści art. 26 ust. 2b pzp nie wynika zakaz równoległego ubiegania się o udzielenie zamówienia jako wykonawca przez podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby innym wykonawcom w swoim imieniu i na swoją rzecz. Powyższa sytuacja nie dotyczy jednak konsorcjów, w tym także przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej (zob. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 276).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne