Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Eliza Grabowska-Szweicer...

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Możliwości złożenia ofert

Wykonawca X składa ofertę w zamówieniu publicznym i w tym samym zamówieniu publicznym występuje jako podwykonawca u wykonawcy Y:

 

  1. nieujawniony (wiadomo, że jak wykonawca Y wygra, to wykonawca X będzie jego podwykonawcą),
  2. ujawniony na podstawie art. 26 ust. 2b pzp, podpisując zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia i wiedzy.

 

Czy w obu przypadkach ma zastosowanie art. 82 pzp? Czy zamawiający ma prawo wykluczyć wykonawcę z postępowania lub odrzucić złożoną ofertę?

 

W mojej ocenie w pierwszym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją normowaną art. 82 ust. 1 pzp, gdyż tylko wykonawca Y składa ofertę. Pewne wątpliwości można mieć w drugim przypadku, jednak również ta kwestia była przedmiotem rozważań KIO. W wyroku z dnia 10 grudnia 2010 r. (KIO 2565/10) Izba orzekła, że przepisy pzp, w szczególności treść art. 82 ust. 1, zakazują składania więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę, lecz w żaden sposób nie ograniczają możliwości wskazania tego samego wykonawcy jako podwykonawcy w kilku ofertach. Dotyczy to również sytuacji, gdy ten sam wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia. Z treści art. 26 ust. 2b pzp nie wynika zakaz równoległego ubiegania się o udzielenie zamówienia jako wykonawca przez podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby innym wykonawcom w swoim imieniu i na swoją rzecz. Powyższa sytuacja nie dotyczy jednak konsorcjów, w tym także przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej (zob. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 276).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne