Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jak zamawiać odczynniki

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Michał Kopacz
Tagi:    siwz
Autor: fot. Ingram Publishing

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia i na jakie kwestie zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu postępowania na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitalnego laboratorium analitycznego.

Wniniejszym artykule chciałbym przybliżyć zasady opisu przedmiotu zamówienia, który nastręcza czasem niewielkie, a czasem wielkie, ale zawsze trudności związane z zapewnieniem prawidłowej pracy analitycznego laboratorium szpitalnego. Podczas omawiania tego tematu bezwzględnie należy zwrócić uwagę na precyzyjne określenie znaczenia dwóch terminów: badanie i oznaczenie.

 

Na potrzeby niniejszego artykułu pozwolę sobie na przytoczenie opracowanej przeze mnie definicji: „Badanie to skuteczne określenie poziomu poszukiwanego czynnika występującego w badanym materiale za pomocą czynności zwanej oznaczeniem”. W tym miejscu proponuję zwrócić uwagę na fakt, że przy uwzględnieniu powtórzeń, np. wynikających z rozcieńczeń – do wykonania jednego badania czasami potrzeba więcej niż jednego oznaczenia. Z uwagi na to, podczas przygotowania postępowania na dostawę odczynników, ilość badań, które wykazywane są przez laboratorium w raportach, należy powiększyć o oznaczenia potrzebne na dodatkowe czynności, takie jak kalibracje, powtórzenia itp.

Podział na pakiety

Z doświadczenia wiem, że największym problemem dla zamawiających jest podział oznaczeń na pakiety: biochemiczny, immunologiczny, koagulologiczny czy mikrobiologiczny, ponieważ po rozeznaniu rynku aparatury medycznej można łatwo stwierdzić, że w oferowanych przez producentów analizatorach są pewne różnice w panelach badań. I choć są one niewielkie, to zawsze stanowią kość niezgody. Problem ten można rozwiązać na wiele sposobów, jednak ja zaproponuję dwa.

 

1. Pierwszym z nich jest zorganizowanie przetargu, w którym ofertę należy złożyć na wszystkie oznaczenia, czym niejako zmuszamy wykonawców do składania ofert wspólnych, zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Stosując to rozwiązanie trzeba jednak mieć na uwadze, aby wyłączyć z pakietu głównego oznaczenia, które wykonywane są na specjalnych analizatorach. Dostawców tych rozwiązań jest kilku, jak np. w przypadku systemów przeznaczonych do elektroforezy białek.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne