Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Opis przedmiotu a polskie normy

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Zbigniew Popek

Aby dobrze opisać przedmiot zamówienia, biorąc pod uwagę art. 30 prawa zamówień publicznych, należy nie tylko przytoczyć opisujące przedmiot zamówienia normy, ale również określić wymagania dla wyrobów, z zastosowaniem których zamówienie będzie wykonane.

Wieloletnie doświadczenie związane ze stosowaniem zasad udzielania zamówień publicznych wskazuje, że najistotniejszym elementem każdego postępowania jest opis przedmiotu zamówienia. Jak trudny to element, przekonał się każdy, kto choć raz uczestniczył w procesie udzielenia zamówienia: od przygotowania opisu przedmiotu, poprzez procedurę przetargową, aż do podpisania umowy i odbioru końcowego. Wiele z tych osób zapewne potwierdzi, jak trudno precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia.

 

Liczne modyfikacje ustaw związanych z zasadami udzielania i pozyskiwaniem zamówień publicznych doprowadziły do stworzenia aktualnie obowiązującego prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp), które uszczegóła-wia i precyzuje zasady opisu przedmiotu zamówienia.

Największy problem

Zasady opisywania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w artykułach 29-31 Pzp. W tym miejscu nasuwa się istotne pytanie: Czy zamawiający przygotowujący postępowanie o przeprowadzenie zamówienia publicznego wypełniają obowiązki opisane w tych artykułach? Z dotychczasowych obserwacji rynku zamówień publicznych w Polsce można wyciągnąć tylko jeden wniosek i stwierdzić, iż w większości przypadków przepisy ustawowe nie są wcale stosowane, stosowane są źle lub w ograniczonym zakresie.  I w tym momencie należy postawić kolejne pytanie: Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, z czego on wynika? Czy takie zachowanie zamawiających można w jakiś sposób wytłumaczyć, czy jest to tylko kwestia pewności siebie osób opisujących przedmiot zamówienia, czy są też inne przyczyny tej sytuacji? Moim zdaniem, sedno opisywanego problemu tkwi w prawidłowym rozumieniu treści art. 30 Pzp i jego odpowiednim stosowaniu. Postanowiłem przyjrzeć się tej sprawie w kilku jednostkach budżetowych. Dokonałem licznych analiz postępowań publicznych w zakresie tego problemu i stwierdziłem, że jest to bardzo kłopotliwy element postępowania o zamówienie publiczne. Najważniejszy wniosek wypływający z tych badań to fakt, że trudno było znaleźć zamawiającego, który wśród swoich pracowników miałby specjalistów z każdej dziedziny. Wielu zamawiających dobrze radzi sobie z opisem przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi, inni lepiej potrafią opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Zależy to od liczby postępowań danego typu przeprowadzonych przez zamawiającego. Trudno jednak znaleźć takiego, dla którego żadne zamówienie nie stanowi problemu. Być może aktualny stan prawny, pozwalający na zlecenie przygotowania postępowania przetargowego, a szczególnie opisu przedmiotu zamówienia zewnętrznej jednostce, poprawi ten stan rzeczy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne