Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kiedy można dzielić

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Elżbieta Tomaka

Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak wielkie znaczenie ma ustalenie wartości zamówienia, nie trzeba przekonywać doświadczonych zamawiających. Trzeba jednak pamiętać, że nie można dzielić zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy. Aby dokładnie omówić to zagadnienie, należy zacząć od kwestii dotyczących sporządzenia planu zamówień publicznych.

 

Tworzymy go na podstawie planu rzeczowo-finansowego i już na tym etapie mamy ogólną wiedzę o tym, które zamówienia powinniśmy grupować, a które zamówienia zaplanujemy jako samodzielne (odrębne) postępowania. Przyjmuje się zasadę, by łączyć jak najwięcej zamówień. Jest oczywiste, że przy zamawianiu większej ilości dostaw czy usług w jednym postępowaniu w efekcie powinniśmy otrzymać korzystniejszą cenę. Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż, czasem może być odwrotnie. Właśnie połączenie zamówień może być zgubne, czego konsekwencją jest wygenerowanie wyższych kwot do zapłacenia. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zamówienie zawiera w sobie kilka różnych zamówień, które są trudne do zrealizowania przez jednego wykonawcę lub by złożyć ofertę wykonawca musi posiłkować się podwykonawcami czy też stworzyć konsorcjum. Oczywiste jest, że efekt końcowy (ekonomiczny) będzie wówczas gorszy. Możemy dopuścić składanie ofert częściowych, ale też musimy zastanowić się nad sensem łączenia usług czy dostaw. Łączenie zamówień w mniejsze grupy pozwoli nam stwierdzić, co stanowi pojedyncze zamówienie, a co musimy zamówić ewentualnie w częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania, ale wtedy wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części.

CPV tylko pomocniczo

W ramach jednego zamówienia powinny znaleźć się usługi czy dostawy tego samego rodzaju. Tym powinniśmy się kierować zarówno przy dostawach i usługach powtarzających się okresowo na podstawie art. 34 ust. 1 Pzp, jak i pozostałych. Patrząc, jak zapis art. 34 Pzp poprzez kolejne nowelizacje ulegał zmianie, widzimy, że nie ma już mowy o Wspólnym Słowniku Zamówień, nie mówi się już o kategorii czy też grupie zamówień. W tym wypadku przy agregacji powinniśmy kierować się rodzajem lub – jak zakłada ustawodawstwo unijne – pojęciem zamówień podobnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne