Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Samodzielne funkcje techniczne

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Zbigniew Leszczyński
Tagi:    oświadczenie

W prawie budowlanym od przepisów ważniejsi są ludzie, którzy mają je stosować. Powinni oni posiadać ściśle określone umiejętności i dobrze znać swoje obowiązki w procesie budowlanym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: pb, określa wymagania, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać uprawnienia budowlane. Decyzja ta upoważnia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Co zapobiega katastrofie

Za samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Obejmuje ona projektowanie i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, wykonywanie nadzoru budowlanego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych i rzeczoznawstwa budowlanego. Wszystkie ww. działalności mają na celu zapobieżenie powstaniu katastrofy budowlanej.

 

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest:

 

  1. posiadanie odpowiedniego wykształcenia,
  2. odbycie praktyki na budowie, a przy uprawnieniach do projektowania – dodatkowo praktyki przy sporządzaniu projektów,
  3. zdanie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej z zakresu realizacji robót budowlanych.

 

Uprawnienia budowlane wydaje organ właściwej izby samorządu zawodowego (np. izby: urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi więc wpis w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne