Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odmowa pracy w komisji...

03 Kwiecień 2017 
Zgodnie z art. 19 pzp kierownik zamawiającego – jeżeli wartość zamówienia jest równa...

Powołanie Rady Zamówień...

03 Kwiecień 2017 
Po ponadtrzyletnim okresie przerwy została powołana do życia Rada Zamówień Publicznych,...

Konsultacje publiczne w...

03 Kwiecień 2017 
Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex...

Kwota a cena

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Robert Rytwiński
Tagi:    komisja przetargowa

Obowiązek podawania kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, ma na celu zwiększenie jawności postępowania, a także uniemożliwienie zamawiającemu zbyt pochopnego unieważnienia postępowania.

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku są zobowiązane do wydatkowania środków publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa, składających się na system zamówień publicznych. Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych związane jest nie tylko z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. – dalej: Pzp) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji w nim zawartych, ale w znacznym stopniu zależy także od znajomości przez pracowników zamawiającego aktów prawnych wywierających wpływ na jego funkcjonowanie. Do przepisów prawa mających wpływ na funkcjonowanie zamówień publicznych zaliczyłbym:

 

  1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  2. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  3. ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU z 2001 r. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),
  4. ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (DzU z 2003 r. nr 180, poz. 1758),
  5. ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (DzU z 2003 r. nr 139, poz. 1323 z późn. zm.),
  6. ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114),
  7. ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Znajomość przepisów zawartych we wspomnianych ustawach w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich stosowania w zamówieniach publicznych ma decydujący wpływ na jakość podejmowanych przez zamawiającego decyzji.

Przesłanki unieważnienia

Stosownie do brzmienia art. 93 ust. 1 Pzp zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w siedmiu sytuacjach. Ważne jest przy tym stwierdzenie, że katalog ten nie może być traktowany rozszerzająco, lecz musi być ściśle interpretowany przez zamawiających.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne