Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kwota a cena

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Robert Rytwiński
Tagi:    komisja przetargowa

Obowiązek podawania kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, ma na celu zwiększenie jawności postępowania, a także uniemożliwienie zamawiającemu zbyt pochopnego unieważnienia postępowania.

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku są zobowiązane do wydatkowania środków publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa, składających się na system zamówień publicznych. Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych związane jest nie tylko z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. – dalej: Pzp) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji w nim zawartych, ale w znacznym stopniu zależy także od znajomości przez pracowników zamawiającego aktów prawnych wywierających wpływ na jego funkcjonowanie. Do przepisów prawa mających wpływ na funkcjonowanie zamówień publicznych zaliczyłbym:

 

  1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  2. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  3. ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU z 2001 r. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.),
  4. ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (DzU z 2003 r. nr 180, poz. 1758),
  5. ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (DzU z 2003 r. nr 139, poz. 1323 z późn. zm.),
  6. ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114),
  7. ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Znajomość przepisów zawartych we wspomnianych ustawach w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich stosowania w zamówieniach publicznych ma decydujący wpływ na jakość podejmowanych przez zamawiającego decyzji.

Przesłanki unieważnienia

Stosownie do brzmienia art. 93 ust. 1 Pzp zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w siedmiu sytuacjach. Ważne jest przy tym stwierdzenie, że katalog ten nie może być traktowany rozszerzająco, lecz musi być ściśle interpretowany przez zamawiających.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne