Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Potrzebny regulamin

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Agnieszka Olszewska

Zasady udzielania zamówień poniżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, kiedy nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny zostać zawarte w wewnętrznym regulaminie zamawiającego.

Zamawiający sektorowy, czyli podmiot zobowiązany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 Pzp, który ustawę w przypadku udzielania zamówień sektorowych stosuje dopiero od wartości zamówienia powyżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i powyżej 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, powinien stworzyć regulamin opisujący procedury udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje zasad Pzp. Taki regulamin tworzony jest w celu normowania postępowań na potrzeby ustanowienia ustalonego porządku i kontroli, mimo braku takich wymogów podyktowanych przez Pzp. W wielu przypadkach jest on odzwierciedleniem ustawy. Zamawiający bardzo często wprowadzają też do nich różnego rodzaju uproszczenia i ułatwienia w porównaniu do procedur opisanych w Pzp. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel przybliżenie praktyk zamawiających sektorowych w tym zakresie.

Dokumenty

Obserwując dotychczasowe doświadczenia zamawiających sektorowych, najwłaściwsze wydaje się oddzielenie regulacji związanych wyłącznie z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, określających odpowiedzialność uczestników procesu przygotowania i prowadzenia postępowania oraz innych regulacji, które nie muszą być upubliczniane i stworzenie oddzielnego dokumentu, który będzie dostępny na przykład w intranecie (wewnętrznej sieci komputerowej danej instytucji czy przedsiębiorstwa) dla wszystkich pracowników. Taki dokument w szczególności powinien określać:

 

– zasady sporządzenia wniosku, na podstawie którego postępowanie o udzielenie zamówienia jest uruchamiane,

– zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników tego procesu,

– zasady opracowania planu udzielania zamówień oraz ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych, których zamawiający zamierza udzielić w ciągu następnych 12 miesięcy,

– zasady składania i przechowywania ofert,

– zasady zamieszczania na stronie internetowej dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

– zasady przechowywania i zwrotu wadium,

– zasady archiwizacji dokumentacji z postępowań.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne