Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Krzysztof Puchacz

Ustawowym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jak przebiega ta procedura?

Regionalne Izby Obrachunkowe (dalej: RIO) są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym samorządowych osób prawnych) oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Jednym z ustawowych zadań izb jest kontrola zamówień publicznych podmiotów nadzorowanych, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, co wynika wprost z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.), dalej: ustawa o RIO. Ustawowym zadaniem izb jest przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Procedura kontroli

Procedura kontrolna izb obrachunkowych rozpoczyna się zawiadomieniem o zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli (w przypadku kontroli kompleksowej nie później niż na siedem dni przed jej rozpoczęciem).

 

Uprawnienia inspektorów RIO

Inspektorzy po rozpoczęciu kontroli mają prawo do:

 

  1. żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek,
  2. wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych,
  3. wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki,
  4. zabezpieczania dokumentów i innych dowodów,
  5. zlecania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów.

 

Podczas kontroli inspektorzy mają także prawo dokonywania oględzin w celu np. weryfikacji zgodności z umową i dokumentacją wykonania zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne