Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kontrowersyjna ustawa o Euro 2012

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Marcin Sypniewski

21 września br. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Zdaniem ekspertów, jej zapisy są jednak niezgodne z unijnymi dyrektywami i ograniczają konkurencyjność.

Zgodnie z art. 1 ustawa o Euro 2012 (DzU z 2007 r. nr 173, poz. 1219) określa przede wszystkim warunki realizacji wszelkich przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia mistrzostw, w tym w szczególności projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych. Tak szeroki zakres przedmiotowy ustawy ma zostać doprecyzowany rozporządzeniem Rady Ministrów, które zawierać będzie wykaz zaplanowanych przedsięwzięć.

Spółki celowe

W związku z tym, iż przedsięwzięcia związane z Euro 2012 będą finansowane ze środków publicznych (budżetu państwa, budżetów samorządowych i środków zagranicznych, w tym unijnych), konieczne stało się określenie formy przygotowania turnieju Euro 2012, jak i zakresu stosowania w tym celu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Należy zauważyć, że już w trakcie prac nad ustawą eksperci oraz strona rządowa zauważali, że z uwagi na terminy zawarte w Pzp Polska może nie zdążyć przygotować finałowego turnieju w wyznaczonym czasie. Zaważyło to na ostatecznym kształcie ustawy.

 

W myśl art. 7 ustawy dla przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 powołane zostaną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane spółkami celowymi. Utworzy je Skarb Państwa lub miasta gospodarze Euro 2012 (Chorzów, Gdańsk, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław). Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej składać będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu lub prezydent miasta. Ustawa nakłada na spółki celowe szereg ograniczeń, m.in. zakazuje im podejmowania działalności niezwiązanej z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 czy tworzenia lub partycypowania w innych podmiotach (art. 10 ust. 1 ustawy). Spółka zostanie rozwiązana po zrealizowaniu wszystkich powierzonych jej przedsięwzięć lub w przypadku, gdy będą one niewykonywane lub wykonywane nienależycie (art. 11 ust. 1 ustawy). Może jednak do końca 2012 roku zarządzać obiektami budowlanymi.

Zamówienia bez ustawy

Powierzenie spółce celowej przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012 następować będzie w drodze umowy zawieranej przez nią ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego. Umowa zawierana jest z wyłączeniem przepisów Pzp (art. 17 ust. 4 ustawy). Oznacza to więc faktycznie wyłączność spółek celowych w przygotowaniu i wykonaniu przedsięwzięć Euro 2012 oraz brak konkurencji wśród podmiotów zainteresowanych wykonywaniem zadań, do których spółki te zostały utworzone.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne